Prof. Dr. Alimurat AKTEMUR (Erzurum Üniversitesi) ERZURUM/TÜRKİYE

Prof. Dr. Ali CANDAŞ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Ali Cengizkan (TED Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Amina SİLJAK (Jesenkovic Saraybosna Üniversitesi)SARAYBOSNA

Prof. Dr. Anastassia GOLOVNİJA (Belarus State University) RUSYA

Prof. Dr. Aslıhan ÜNLÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Prof. Dr. Ataol BEHRAMOĞLU (Aydın Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ (Dicle Üniversitesi) DİYARBAKIR/TÜRKİYE

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) SAMSUN/TÜRKİYE

Prof. Dr. Aydın AYAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Ayla ERSOY (Yeditepe Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Ayşe Nilüfer ÖNDİN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN (Sakarya Üniversitesi) SAKARYA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Berika İPEKBAYRAK (Mersin Üniversitesi) MERSİN/TÜRKİYE

Prof. Dr. Cemalettin GÖBELEZ (Okan Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Cengiz HAKOV (Sofia University) BULGARİSTAN

Prof. Dr. Danuta CHIMILOVSKA (University of Warsaw) POLONYA

Prof. Dr. Devrim ERBİL (Doğuş Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Didem ATİŞ ÖZHEKİM (Sakarya Üniversitesi) SAKARYA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Dilek ZERENLER (Konya Selçuk Üniversitesi) KONYA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Emre İKİZLER (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Erdal CENGİZ (Ankara Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Erdoğan KÖSE (İstanbul Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Erhan AKYAZI (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN (Ankara Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Evangelia ŞARLAK (İstanbul Işık Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Fadıl KOCA (Vizyon Üniversitesi) MAKEDONYA

Prof. Dr. Fikret UÇAR (Anadolu Üniversitesi) ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

Prof. Dr. Filiz ÖZER (Gedik Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Filiz KAMACIOĞLU (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Füsun TOPSÜMER (Ege Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Prof. Dr. Gadir GOLKARİAN (KKTC-Yakın Doğu Üniversitesi) KKTC

Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) SAMSUN/TÜRKİYE

Prof. Dr. Güler ERTAN (İstanbul Arel Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Hakan CEVHER (Ege Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Prof. Dr. Halil AKDENİZ (Işık Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. İlber ORTAYLI (Galatasaray Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. İrfan MORİNA (Kosova Üniversitesi) KOSOVA

Prof. Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU (Yalova Üniversitesi) YALOVA/TÜRKİYE

Prof. Dr. İhsan Kerem KARABOĞA (İstanbul Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof.  Dr. Kemal İSKENDER (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof.  Dr. Kerime ÜSTÜNOVA (Uludağ Üniversitesi) BURSA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Kıymet GİRAY (Ankara Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Lela GELEİSHVİLİ (Gürcistan Sanat Akademisi) GÜRCİSTAN

Prof. Dr. Levent ÜRER (Beykent Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Lübov KAPANITSYA (Taras Shevchenko National University) KIEV/UKRAYNA

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK (İştip Gotse Delçev Üniversitesi) MAKEDONYA

Prof. Dr. Mehmet OKTAV (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) TRABZON/TÜRKİYE

Prof. Dr. Melek GÖKAY YILMAZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi) KONYA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Melih APA (Mersin Üniversitesi) MERSİN/TÜRKİYE

Prof. Dr. Memduh ERKİN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) SAMSUN/TÜRKİYE

Prof. Dr. Merih TEKİN BENDER (Ege Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Prof. Dr. Metin ÜLKÜ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Murat HATİPOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Prof. Dr. Mustafa PİLEVNELİ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Mustafa YÜKSEL (Mersin Üniversitesi) MERSİN/TÜRKİYE

Prof. Dr. Namık Sinan TURAN (İstanbul Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Nazım İBRAHİM (Üsküp Kril Metodi Üniversitesi) MAKEDONYA

Prof. Dr. Necati DEMİR (Gazi Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT (İstanbul Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Nesrin KALYONCU (Abant İzzet Baysal Üniversitesi ) BOLU/TÜRKİYE

Prof. Dr. Nuri TINAZ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Olena IVANOVSKA (Taras Shevchenko National University) UKRAYNA

Prof. Dr. Osman ÜRPER (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Özkan MANAV (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/ TÜRKİYE

Prof. Dr. Rukiye Esin KANBEROĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Sacit PEKAK (Hacettepe Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Seçil ŞATIR (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Seyfettin RZASOY (Milli İlimler Akademisi) AZERBAYCAN

Prof. Dr. Sibel ARIK (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Sibel ÇOBAN (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Sitare Turan BAKIR (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Şebnem YANC DEMİRKAN (Kansas State University) USA

Prof. Dr. Şefik GÜNGÖR (Yaşar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Şeniz AKSOY (Gazi Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN (Gazi Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Tayfun AKKAYA (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Uşun TÜKEL (İstanbul Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Üzlifat ÖZGÜMÜŞ (İstanbul Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Vedat ÖZSOY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Prof. Dr. Vilma HASTAOĞLU MARTINIDI (The Aristotles University of Thessaloniki) YUNANİSTAN

Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Zahariya SERGEY (Komrat Devlet Üniversitesi) MOLDOVA

Prof. Dr. Zeki KUŞOĞLU (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Prof. Dr. Zeki TEZ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Abdullah AYAYDIN (Karadeniz Teknik Üniversitesi) TRABZON/TÜRKİYE

Doç. Dr. Ahmet Sacid AÇIKGÖZOĞLU (Mimar Sinan  Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Ali Sait LİMAN (Uludağ Üniversitesi) BURSA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Ali SEYLAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) SAMSUN/TÜRKİYE

Doç. Dr. Ali TOMAK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) SAMSUN/TÜRKİYE

Doç. Dr. Arif ÖZCAN (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Ayşe GÜLER (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) ÇANAKKALE/TÜRKİYE

Doç. Dr. Banu APAYDIN (İstanbul Okan Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Barış KARAELMA (Gazi Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Burak ASLIİSKENDER (Abdullah Gül Üniversitesi) KAYSERİ/TÜRKİYE

Doç. Dr. Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ (Balıkesir Üniversitesi) BALIKESİR/TÜRKİYE

Doç. Dr. Deniz DOKGÖZ (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Doç. Dr. Dizar Ercivan ZENCİRCİ (Ege Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Doç. Dr. Edina SOLAK (Zenica Üniversitesi) BOSNA-HERSEK

Doç. Dr. Elmira Memmedova KEKEÇ (Millî İlimler Akademisi) AZERBAYCAN

Doç. Dr. Emine UÇAR İLBUĞA (Akdeniz Üniversitesi) ANTALYA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Akdeniz Üniversitesi) ANTALYA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Fatma ÜNAL (Akdeniz Üniversitesi) ANTALYA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Fedora ARNAUT (Taras Shevchenko National University) KIEV/UKRAYNA

Doç. Dr. Feray KOCA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) MUĞLA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Gül YAŞARTÜRK (Akdeniz Üniversitesi) ANTALYA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Gülden TURHAN (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Gulnara KANBAROVA (Nahçıvan Devlet Üniversitesi ) AZERBAYCAN

Doç. Dr. Gürsel YANIK (Dumlupınar Üniversitesi) KÜTAHYA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Güncel ÖNKAL (Maltepe Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Hakkı Tonguç TOKOL (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Hamit Haluk SELİM (İstanbul Ticaret Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Hasan YÜREK (Mersin Üniversitesi) MERSİN/TÜRKİYE

Doç. Dr. İhsan ÇETİN (Namık Kemal Üniversitesi) TEKİRDAĞ/TÜRKİYE

Doç. Dr. İlkin GULİYEV (Kafkas Üniversitesi) KARS/TÜRKİYE

Doç. Dr. Irina DRIGA (Ukrayna Milli Bilimler Akademisi) UKRAYNA

Doç. Dr. Irina POKROVSKAYA (Taras Shevchenko National University) UKRAYNA

Doç. Dr. Irina RACHEEVA (Kanada Enstitüsü) KANADA

Doç. Dr. İsa ELİRİ (Necmettin Erbakan Üniversitesi) KONYA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Levent MERCİN (Dumlupınar Üniversitesi) KÜTAHYA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Linet ŞAUL (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Doç. Dr. Lübov ÇİMPOEŞ (Moldova Bilimler Akademisi) MOLDOVA

Doç. Dr. Melike TAŞÇIOĞLU (Anadolu Üniversitesi) ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

Doç. Dr. Mensur NUREDDIN (Vision University) MAKEDONYA

Doç. Dr. Meryem BULUT (Ankara Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Müge GÖKER PAKTAŞ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Münevver ÜÇER (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL / TÜRKİYE

Doç. Dr. Münip Melih KORUKÇU (Aydın Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Nalan TÜRKMEN (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Nedim YALANSIZ (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Doç. Dr. Nezihat KÖŞKLÜK KAYA (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Doç. Dr. Nuray MAMUR (Pamukkale Üniversitesi) DENİZLİ/TÜRKİYE

Doç. Dr. Nurbiye UZ (Anadolu Üniversitesi) ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

Doç. Dr. Nuriye İŞGÖREN (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Oaliba HACIYEVA (Nahçıvan Devlet Üniversitesi) AZERBAYCAN

Doç. Dr. Oktay ÇOLAK (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Orhan BABA (Milli Savunma Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU (Akdeniz Üniversitesi) ANTALYA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Özlem KARAKUL (Konya Selçuk Üniversitesi) KONYA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Pesent DOĞAN (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Pınar SOMAKÇI (İstanbul Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN (Konya Selçuk Üniversitesi) KONYA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Roza SULTANOVA (Tataristan Bilimler Akademisi) TATARİSTAN

Doç. Dr. Selen Korad BİRKİYE (İstanbul Devlet Tiyatrosu) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Sema SEVİNÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi) KONYA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Sevgi AVCI (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Doç. Dr. Sezer Cihaner KESER (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) VAN/TÜRKİYE

Doç. Dr. Süreyya TEMEL (Kocaeli Üniversitesi) İZMİT/TÜRKİYE

Doç. Dr. Sibel KILIÇ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Şehnaz YALÇIN WELLS (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR (KKTC-Yakındoğu Üniversitesi ) KKTC

Doç. Dr. Şükrü YILDIZ (Ahi Evran Üniversitesi) KIRŞEHİR/TÜRKİYE

Doç. Dr. Tudora ARNAUT (Taras Shevchenko National University) UKRAYNA

Doç. Dr.  Umut Tuğlu KARSLI (İstanbul Doğuş Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Doç. Dr.  Yakup Alper VARIŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) SAMSUN/TÜRKİYE

Doç. Dr.  Yusuf KEŞ (Süleyman Demirel Üniversitesi) ISPARTA/TÜRKİYE

Doç. Dr. Zeki UMAY (Mersin Üniversitesi) MERSİN/TÜRKİYE

Doç. Dr. Zuhal TÜRKTAŞ (Konya Selçuk Üniversitesi) KONYA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim YILMAZ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/ TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman EREN ( Mustafa Kemal Üniversitesi ) HATAY/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARAKAŞ (Kocaeli Üniversitesi) İZMİT/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Arzu YIKILMAZ (Bayburt Üniversitesi) BAYBURT/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Aslı GİDERGİ ÖZÜBEK (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/ TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer UZ (Trakya Üniversitesi) EDİRNE/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KOYUNCU OKÇA (Pamukkale Üniversitesi) DENİZLİ/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şule ERYILMAZ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Bilen IŞIKTAŞ (İstanbul Üniversitesi) İSTANBUL/ TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Birce ARSLAN ASMAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/ TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Birnur KARATİMUR ÇUTSAY (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ÇINAR (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Bülent KABAŞ (Sakarya Üniversitesi) SAKARYA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZAKHUN (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Çınla ŞEKER (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Davut YİĞİTPAŞA (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) SAMSUN/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Deniz YAVUZ (Trakya Üniversitesi) EDİRNE/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Derya ÖZŞEN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Devabil KARA (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZTÜRK (Trakya Üniversitesi) EDİRNE/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Emel AKIN (Atılım Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Emel BİROL (İstanbul Aydın Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Emel KARAKAYA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) MUĞLA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Ergun ACAR (Sinop Üniversitesi) SİNOP/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Erkut ERYAYAR (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇİZMECİ (İstanbul Aydın Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Fegani BEYLER (Bingöl Üniversitesi) BİNGÖL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Feryal BEYKAL ORHUN (Pamukkale Üniversitesi) DENİZLİ/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Gül Banu ÜSTÜN DUMAN (Bülent Ecevit Üniversitesi) ZONGULDAK/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Gülbin ZEREN NALINCI (Amasya Üniversitesi) AMASYA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Gülnaz GÜLTEKİN (Gazi Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Güniz Meltem GİRAY (Beykent Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Günsu YILMA ŞAKALAR (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) KAHRAMANMARAŞ/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇİLOĞLU (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Haldun ŞEKERCİ (Dumlupınar Üniversitesi ) KÜTAHYA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Halim ÇELİKER (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Hande BİLSEL (Bahçeşehir Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BALTACI (Amasya Üniversitesi) AMASYA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ (Harran Üniversitesi) ŞANLIURFA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KALYONCU (İstanbul Bilgi Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni ÖZTOPÇU (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi İlkay KAYDU AKBUDAK (Ahi Evran Üniversitesi) KIRŞEHİR/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Lale ALTUNEL (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Lütfi ÖZDEMİR (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKPINAR ( Gazi Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet OĞUZ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuzhan KUŞOĞLU (Namık Kemal Üniversitesi) TEKİRDAĞ/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇOBAN (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÜRBÜZ (Mersin Üniversitesi) MERSİN/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Mesude Hülya DOĞRU (Sakarya Üniversitesi) SAKARYA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Metin Erkan KAFKAS (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARABULUT (Gazi Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GENÇ (Sakarya Üniversitesi) SAKARYA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Batuhan KURT (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER (Istanbul Gelişim Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Nigar ÇAPAN KAVRUK (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer SÜZEN (Uşak Üniversitesi) UŞAK/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Orhan SEVİNDİK (İstanbul Arel Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Oylum ÖKTEM İŞÖZEN (Bilgi Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ERTUĞRUL (Trakya Üniversitesi) EDİRNE/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA (HİTİT ÜNİVERSİTESİ) ÇORUM/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Özlem OKTAY ÇEREZCİ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Pelin GÜROL (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TINAZ (İstanbul Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Rahmi Orunç GÜVENÇ (Üsküdar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Sabire SOYTOK (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Seta KÜRKÇÜOĞLU (İstanbul Okan Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Setenay SEZER (Doğuş Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ALMELEK (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÖNÜLATEŞ (Pamukkale Üniversitesi) DENİZLİ/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Şefik ÖZCAN (Mardin Artuklu Üniversitesi) MARDİN/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz BİÇER ÖZCAN (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Şengül EROL (Uşak Üniversitesi) UŞAK/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Tamer ASLAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) SAMSUN/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) SAMSUN/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Tolga BENLİ (Yaşar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Tolga YAYALAR (Bilkent Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Tülin ÇORUHLU (Sakarya Üniversitesi) SAKARYA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Tülin MALKOÇ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKINCI (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Uğur TANKUT (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü GEZER (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Vahide BAHAR (Necmettin Erbakan Üniversitesi) KONYA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Veli UĞUR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) MUĞLA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Vesile AYKAÇ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÇİL (Atatürk Üniversitesi) ERZURUM/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel BALABAN (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel BAŞIBÜYÜK (Ahi Evran Üniversitesi) KIRŞEHİR/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde CİHAN ÖZSAYINER (İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇİLOĞLU (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan ARSLAN (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin BEKTAŞ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Murat ERTÜRK (Sakarya Üniversitesi) SAKARYA/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Müge GÖKER PAKTAŞ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Ümit EKER ( Çanakkale Üniversitesi) ÇANAKKALE/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın LÜLECİ (Marmara Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sevim SALMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz BÜKTEL (Trakya Üniversitesi) EDİRNE/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Barış UZUN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) VAN/TÜRKİYE

Dr. Bülent YÜKSEL  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Deniz BALIK (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Dr. Derya ÖZAKBAŞ  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Elif KÖK (Marmara Üniversitesi) MARMARA İSTANBUL

Dr. Engin GÜNEY (19 Mayıs Üniversitesi) SAMSUN/TÜRKİYE

Dr. Hakan TARTAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) İZMİR/TÜRKİYE

Dr. Pelin BATU (Boğaziçi Üniversitesi) İSTANBUL/TÜRKİYE

Dr. Suna AYDIN ALTAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Dr. Ülker ŞEN (Gazi Üniversitesi) ANKARA/TÜRKİYE

Dr. Zafer OZOMAY (Marmara Üniversitesi) MARMARA İSTANBUL

[/vc_column]

Sosyal Medya

Bağlantılar

Duyurular

Tasarım ve Düzenleme Doç. Dr. Tarık YAZAR
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search