Yazar : Elif DOKUR
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.187
Sayı : 15
Dönem : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2022-09-16 15:57:03

ÖZET


Modern felsefeyle birlikte teknik kavramların başka dillere aktarılması, zamanla anlam değişikliğine uğramasına yol açmıştır. İnsanın özne konumuna sokulmasıyla birlikte teknik ve tekniğin özü arasında olan bağ birbirinden uzaklaşmıştır. Dolayısıyla Martin Heidegger; teknolojiyi hakikat’i bulmak ve hakikate doğru gitmek çerçevesinde bir bakış açısıyla ele alır ve değerlendirir. Heidegger, bu bakış açısını Aristoteles düşüncesi üzerinden inceler. Bu çerçevede Heidegger, teknolojinin kurtarıcı bir yönü olup olamayacağı sorusunu araştırmasına dahil eder. Bu çalışma, teknolojinin gelişip ilerlemesiyle birlikte sorunsallaşan teknik problem ve insanla birlikte ortaya çıkan etkilerden bahsederek; teknolojinin yeniden sorgulanması gerektiğini vurgulamıştır. Bu bağlam içerisinde Heidegger’in teknolojiye bakış açısına yer verilmiş, teknoloji ve insan arasındaki ilişki süreci ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Heidegger’in teknolojiye dair görüşleri incelenecektir. Daha sonrasında Heidegger’in teknoloji ve insan ile ilişkisi hakkındaki düşüncesini doğa üzerinden ele alarak, Hayao Miyazaki'nin “Rüzgarlı Vadi” filmi analiz edilecektir. Heidegger gibi (1977, s.339), sanatın önemini ve hem doğayı hem de teknolojiyi daha derin bir anlayışa yönlendirme sağlanacaktır. Filmde; insanın, doğa ve teknoloji ile ne şekilde etkileşime girmesi gerektiğiyle ilgili etkili bir çerçeve oluşturma konusunda nasıl yardımcı olabileceği sorgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler

Heidegger, Teknoloji, insan, Doğa, Rüzgarlı Vadi
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search