Yazar : Mine POYRAZ - Beyza Nur KUM
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.186
Sayı : 15
Dönem : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2022-11-16 10:23:10

ÖZET


Yüzlerce yıldır, farklı pek çok alanda kullanılan seramik, şekillendirilip kurutularak fırın-landıktan sonra, gıdaya uygunluğu ve mukavemetinin artması için sırlanmaktadır.Sır farklı ham-maddeler kullanılarak hazırlanan reçetelerle oluşturulan çamsı bir bileşiktir.Sır reçetelerinin tesadüfî gelişimler sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Sır bünyesini oluşturan malzemelerin büyük bir çoğunluğu organik olarak doğada bulunan hammaddelerden oluşmaktadır. Günümüzde artan üretim tüketim alışkanlıkları nedeniyle doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı hammad-delerin azalmasına neden olmuş, bu sebeplede yapılan geridönüşüm uygulamaları da son derece önem kazanmıştır. Günümüzde seramik endüstrisinde geri dönüşüm uygulamalarına rastlanmakta, yapılan atıkların yeniden değerlendirilmesi sertöre önemli bir katmadeğer kazandırmaktadır. Yapılan araştırmada yumurta kabuklarının sır bünyesinde kullanılarak, bünye içinde etkileri araştırılmış, atık yumurta kabukları kullanılarak bir geri dönüşüm uygulaması planlanmıştır. Yumurta, insan organizmasının ihtiyaç duyduğu besin öğelerini içermesi açısından gıda malze-mesi olarak, gündelik hayatımızda büyük bir yere sahiptir. Günlük yaşantımızda yüksek oranda tüketilen yumurtanın, kabuklarınındanda yüksek oranda atık oluşmaktadır. Yumurta kabuklarının farklı deneylerden geçerek tarım alanında gübreleme yöntemi olarak kullanılmakta olup aynı za-manda tıbbi ve kozmetik alanlarda da kullanıldığı bilinmektedir. Yumurta kabuğunun içerisinde bulunan mineral zenginliğinin yüksek olduğu düşünülerek sır bünyesinde hammadde olarak kullanılması ile artistik sırlar uygulanabileceği düşünülmüştür. Araştırmada yumurta kabuğunun etkilerini ve renklendirici olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Belli bir oranda yumurta kabuğu ve ergitici kullanılarak, 1150oC’de seramik fırınında pişirimleri gerçekleştirilen denemelerin sonuçları gözlemlenmiştir. Çalışmanın amacında kullanılan yumurta kabuklarının atıklarının değerlendirilmesi ele alınmış olup seramik sırları ile yapılan çalışmalara ve literature katkı sağlanması hedeflenmiştir

Anahtar Kelimeler

Seramik, Sır, Atık, Yumurta, Kabuk.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search