Yazar : Ferrah Nur DÜNDAR
Türü : Derleme
Baskı Yılı : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.194
Sayı : 15
Dönem : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2022-11-22 17:55:18

ÖZET


Grafik tasarımın amacı öncelikle izleyici ile sosyal bir bağ kurmaktır. Grafik tasarımda afiş: Etkinliği duyurmak ve toplumu bilinçlendirmek için yazılı ve görsel öğelerden oluşan etkili bir iletişim aracıdır. Bu çalışmada yer alan örnek afiş mesajlarının izleyicide nasıl çağrışımlara yol açtığı ve bu iletişimlerde ne tür metaforların ve görsel metaforların kullanıldığı incelenmiştir. Afişler aracılığıyla kurulan iletişimde metaforun yapısal özellikleri ve nitelikleri, türleri, kullanım biçimleri ve izleyiciyi nasıl yönlendirdiği incelenmiştir. Afiş tasarımında metaforun grafik iletişimindeki yeri, grafik tasarımın temel ilkeleri olan denge, orantı ve hiyerarşi, devamlılık, bütünlük ve vurgu doğrultusunda incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Afiş, Grafik Tasarım, Görsel Metafor, Metafor
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search