Yazar : Dilek MAKTAL CANKO
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Ekim 2019
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.89
Sayı : 8
Dönem : 4.Cilt Eylül/Ekim Sonbahar Dönemi
Tarih : 2019-07-22 10:19:14

ÖZET


Tarihî roman, yaşandığı kabul edilen tarihî olaylarla, yazarın kurgu dünyasının bileşimi sonucunda ortaya çıkar. Türk edebiyatında popüler tarih romanlarının önemli bir bölümünün konusunu, 1453’e kadar aynı coğrafyayı paylaştığımız Bizans İmparatorluğu ile Türk devletlerinin münasebeti oluşturmuştur. Bu dönemde yazarlar; tek dil, tek millet, tek ülkü çerçevesinde ulus kimliğinin inşasını, yarattıkları Türk kahramanlar ile güçlendirmeye çalışmışlardır. Kozanoğlu’nun ulusçu ideoloji çerçevesinde oluşturduğu kahramanlarına Bizanslı kadınlar destek olur. Romanlarında güçlü, kuvvetli, yenilmez Türk kahramanlarının âşık olduğu Bizanslı kadınlar; güzel, alımlı, mert, cesur ve iffetli kadınlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadınlar, Bizans’a karşı olup Türk erkeklerine yardım ederler. Kendi milletlerine karşı Türleri tercih etmeleri Türklerin üstünlüğünü desteklemektedir. Bununla birlikte, ana kahramana âşık Bizanslı kadın dışındaki tüm Bizanslı kadınlar; cilveli, şehvet düşkünü, cinsellik tutkunu olarak olumsuz söylemlerle tasvir etmiştir. 1923’ten sonra yoğun bir şekilde beliren tarihî roman furyasında popüler bir dil sergileyen Abdullah Ziya Kozanoğlu (1906- 1966) ve Murat Sertoğlu (1910-1989), romanlarında ana kahraman olarak Bizanslı kadınları konu edinmeleri veya romanlarında Bizanslı kadınların önemli kahramanlar olması nedeniyle konumuz bakımından diğer yazarlardan ayrılmaktadırlar. Abdullah Kozanoğlu ve Murat Sertoğlu’nun romanlarında ötekileştirilen Bizanslı-Rum kadınlara bakış açısı ve nedeninin anlaşılmaya çalışılması, bu çalışmanın ana konusu olacaktır. 1923’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan bu yazarların, dokuz eseri incelenerek bu romanlarındaki Bizanslı kadın imajı ve dönemin Bizanslı kadın algısı belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Abdullah Ziya Kozanoğlu, Murat Sertoğlu, Popüler Tarihî Roman, Bizanslı (Rum) Kadınlar.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search