Author : Melih Çoban
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2016
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.1.3
Number : 1
Term : KASIM-ARALIK /KIŞ
Date : 2016-12-20 14:53:33

ABSTRACT


Dünya genelindeki popülerliği açısından en ön plandaki sanat dalı olan sinema, kitleleri eğlendirmenin yanı sıra eğitici, bilgilendirici ve yönlendirici işlevlere de sahiptir. Bilgilendirici işlevi, her türlü olguda olduğu gibi, diğer ülkelerin ve toplumların tanıtılması hususunda da oldukça etkili olmaktadır. Dünya genelindeki erişim kolaylığı sayesinde geniş kitlelere ulaşabilen filmler bilgi kaynağına dönüşmüş olmanın yanı sıra, içerdikleri görsel ve sesli öğelerin de desteğiyle, sunulan bilginin ve bilgiye dayalı oluşan imajların kalıcılığını da sağlamaktadır. Bu bağlamda, özellikle Hollywood endüstrisi, en güçlü ve etkili küresel sinema sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok Hollywood filminde, çeşitli ülke ve toplumlar gibi, Türkiye ve Türk insanı da belli kalıplaşmış yargılara dayanan imajlar aracılığıyla temsil edilmiştir. Hollywood’da uzun yıllar hakim olmuş egzotik Orta Doğu ülkesi Türkiye ve Doğulu insanları imajı, 1970’lerin sonlarından itibaren bazı filmlerde bir değişime uğramış ve daha olumsuz bir karaktere bürünmüştür. Bu açıdan ön plana çıkan Midnight Express (1978), Passport to Terror (1989) ve Prison Heat (1993) filmlerinin, “Türk hapishanesi” olgusu üzerinden sundukları yeni Türkiye ve Türk insanı imajları, bu makalenin temel araştırma konusudur. Çalışmanın yöntemi, yazılı literatür taraması ve film analizlerine dayalıdır.

Keywords

Türk imajı, Türkiye, hapishane, Hollywood, sinema, imaj

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search