Author : Meltem Giray
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.2.21
Number : 2
Term : HAZİRAN-TEMMUZ/ YAZ
Date : 2017-06-06 15:53:18

ABSTRACT


Özet 1950 sonrasında Amerika’da ünlü mimarlar tarafından özgün plan tasarımı olarak inşa edilen ‘Chicago Çağdaş Sanatlar Müzesi’, Çağdaş Sanatlar Müzelerinin anıtsal yapılarının önemli örneklerinden birisi olmasının yanı sıra Berlin’li mimar Josef Paul Kleihues’un Amerika’da, yaptığı ilk mimari tasarım ve uygulaması olması bakımından da önemlidir. Avrupa’da yapmış olduğu ve kökeninde Roma mimarisinin etkileri bulunan müze yapılarıyla tanınan Kleihues, MCA müzesini tasarlarken Chicago kent mimarisinden oldukça etkilenir. Chicago tipi mimari tarzın yaratıcısı olan mimarların eserlerini inceleyen Kleihues, özellikle Mies van der Rohe’un çok ünlü olan ve kare gridlerle tasarlanan geometrik mimarisinin etkisinde kalır. Kleihues’un MCA yapısının planı sert simetrik formlar olarak tasarlanmıştır. Üç katlı olarak tasarlanan yapının simetrik üç bölüme ayrılan batı cephesinin merkezinde yer alan ana giriş kapısına, bir kat yüksekliğinde merdivenlerle ulaşılır. Yapıya hakim renk, beyaz kireç taşıdır. Cepheler gri kaplı zemin üzerinde kullanılan dökme alüminyumlarla dikkati çeker. Malzeme kullanımı klasik geleneği işaret ederken, basit ve yalın stili, dekorasyondan kaçınan tarzıyla tamamen modernisttir. Sonuç olarak, Kleihues'un MCA Müzesi, seçkin bir mimari üslup olarak bilen Chicago tipi mimariyle benzerlik taşır. Ancak MCA müzesi, bir dereceye kadar, Chicago mimarisinin tarihsel değerlere bağlı dekoratif süslemelerden uzak pragmatik ve işlevsel özelliklerini taşımakta olmasına rağmen, iç ve dış mekan tasarımları özgün uygulamalar ortaya koymaktadır.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Josef Paul Kleihues, Çağdaş Sanat Müzeleri, Chicago Mimarisi, Doğal Aydınlatma.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search