Author : Rafiq Imrani
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.2.23
Number : 2
Term : HAZİRAN-TEMMUZ/ YAZ
Date : 2017-06-10 14:09:37

ABSTRACT


Türkiye farklı etnik yapıya mensup insanların beraber yaşadığı, çok çeşitli kültürü, zengin medeniyeti barındıran bir yapıya sahiptir. Farklı bölgelerin musiki kültürünün gelişmesinde Kuzey ve Orta Anadolu bölgelerinden göç ederek oraya yerleşen Karapapak ve Terekeme soyuna mensup Türklerin de mevcut kültürün gelişmesinde özel rolü olmuştur. Zengin saz sanatı, Âşıklık geleneği, Kafkas ve mahalli dans türleri olan Karapapak Türkleri, tarih boyu yaratmış oldukları benzeri olmayan geleneksel kültür örneklerine sahip olmakla, Türk kültürünün tarihinin Sümerlere ve ondan da eski dönemlere dayandığını sağlamıştır. Tarihi zaman içerisinde bunlar Türk milli kültürünün temelini oluşturmuştur. Son 200 yılda dünya arkeologlarının Türkiye’de, Irak’ta, Suriye’de İran’da yaşayan Türklerin ve Türk Cumhuriyetleri bölgelerinde yapmış oldukları arkeoloji kazıntılar sonucunda elde etmiş oldukları kil tabletler, vazolar üzerindeki şekillerde Türk müzik aletleri, dans türlerinin resimleri denenmiş ve araştırılmıştır. Bu araştırmalar ilk olarak etnomüzikopsikoloji ilmi alanda, farklı yöntemlerden: tarihi, psikoloji, müzikoloji, etnografi bakımdan incelenmiştir. Tarihi Sümer dönemine dayanan Saz sanatı, Âşıklık geleneği, aynı zamanda Kafkas ve Anadolu bölgesine ait danslar çağdaş dönemde tüm Kafkasya’nın, İran’ın, Dağıstan’nın, Orta Asya’nın halk kültüründe geniş yer tutmuştur. Bu sanat türlerinin Karapapak kültürüne bağlı olması araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz Sümer kil tabletler ve eski Sümer vazoları üzerindeki şekillerde kanıtlanmıştır. Sunulacak bildiride Sümer kil tabletler üzerindeki şekiller gösterilecek ve adlarını saydığımız sanat türlerinin Karapapak Türklerine ait olması kaynakları gösterilecektir.

Keywords

Karapapak, Saz, Kafkas Dance, Âşık.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search