Author : Günseli Toker
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.2.14
Number : 2
Term : HAZİRAN-TEMMUZ/ YAZ
Date : 2017-06-14 13:21:30

ABSTRACT


Dokuma (Goblen)(Gobelins), tarihin ilk dönemlerinden beri kültürle paralel gelişen bir etkinliktir. Düşüncelerin simgeler yoluyla sistemleştirildiği dönemlerde dokuma, bugün olduğundan farklı bir anlam taşır. Başlangıçta gereksinim olan dokuma kısa sürede sanata dönüşür. Dokuma sanatı farklı kültürlerin paylaştığı aynı özelliklerin neredeyse başında gelir. Malzeme farklı da olsa teknik aynı dildedir. Dokuma resim (tapestry) sanatı yani “Resimsel Halı” tarihte çok önemli bir rol oynamıştır. Günümüze kadar ulaşmıştır. Geleneksel anlamıyla tapestryler (resimsel Halı) görkemli tarihsel ve resimli duvar dokumalarıdır. Tek boynuzlu at ve kadın duvar halıları, Bu eserler hem zamanının stilinde ama aynı zamanda çok özel eserlerdir. Bu eserin bu kadar ünlü olmasının sebebi çok kaliteli olarak dokunmuş olması, resmedilen sahnelerin insanlara hitap edip ilgisini çekmesi ve çok basit ama aynı zamanda çok gizemli detaylara sahip olmasıdır. Aynı zamanda da tam olarak kronolojisi bilinmediği için biraz efsane ve hikaye arasında karışmış bir tarihi vardır.

Keywords

Resimsel Halı, Kadın, Tek boynuzlu at

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search