Author : Laçin AKYIL
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.2.19
Number : 2
Term : HAZİRAN-TEMMUZ/ YAZ
Date : 2017-06-21 13:08:15

ABSTRACT


Propaganda, kamuoyunu etkilemek ve bir konudaki fikri belirlemek amacıyla bir grubun farklı araçlar kullanması olarak tanımlanmaktadır. Sinema ise tarih boyunca devletlerin kendi halklarını belli fikirler doğrultusunda etkilemek amacıyla kullanılmış bir araç olarak da karşımıza çıkmaktadır. Çünkü sinema, kitlelere ulaşmada avantaja sahip olmasının yanı sıra eğlence sunma özelliği ile de fikirleri, ideolojileri kişilere benimsetmek açısından önemli bir etkiye sahiptir. Propagandanın sinemayı bir araç olarak kullanması 1900’lü yıllarda başlasa da sinemanın propaganda amacıyla en yoğun şekilde kullanımı I. Dünya Savaşı’ndan itibaren olmuştur. O dönemde okuma yazma oranının çok düşük olması da propaganda araçları içerisinde sinemanın propaganda amacıyla kullanılabilirliğini arttırmıştır. Sinema, savaş dönemlerinde halkı bilgilendirmek, halkı günlük sıkıntılarından uzaklaştırmak, devletlerin işgal ettiği toprakları halkın gözünde meşru kılmak amacıyla kullanılmıştır. Devletlerarası ilişkilerde önemli bir rol oynayan propaganda sineması, Sovyet ve Nazi sinemasında işlenen konuların belirleyicisi savaşlarken, Üçüncü Sinemada ise Latin Amerika veya Afrika ülkelerindeki devrimci, sömürge karşıtı hareketler belirleyicidir. Günümüzde Nazi Sineması, Sovyet Sineması ve Üçüncü Sinema güncelliğini yitirmiş olmasına rağmen Hollywood Sineması Amerikan kültürünü tüm dünyaya duyurmaya devam etmektedir. Bu makalede dünya propaganda sineması tarihine damga vurmuş olan ve çeşitli dönemlerde çeşitli kıtalarda ortaya çıkan sinemaların uluslararası ilişkilerde belirleyici bir rol oynadığının önemi üzerine değinilecektir.

Keywords

Propaganda Sineması, Nazi Sineması, Sovyet Sineması, Hollywood Sineması, Üçüncü Sinema.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search