Author : İlknur Gültekin
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.3.31
Number : 3
Term : KASIM-ARALIK /KIŞ
Date : 2017-07-31 00:07:50

ABSTRACT


Eski yapılara ait malzemelerin tekrar kullanımı Geç Antik dönemden itibaren her dönemde karşımıza çıkan oldukça yaygın bir uygulamadır. Antik dönem yapılarından derlenen malzemelerin yeni inşa edilen yapılarda tekrar kullanımı görüldüğü gibi, aynı döneme ait kullanılamaz durumda olan yapıların da malzemelerinin başka yapılarda tekrar kullanımı söz konusudur. Elde edilen malzemeler işlevine uygun olarak ya da yeni bir işlev kazandırılarak kullanılmaktadır. Devşirme malzemenin ucuz ve hazır olması yapılarda tercih edilmelerinin en büyük nedenidir. Geç Antik dönem sonrasında devşirme malzemenin yoğun olarak görülmesi, ekonomik gücün zayıflaması ile ilişkilendirilmektedir. Ekonomik boyut yanında bazı araştırmacılar, devşirme malzeme kullanımının politik güç ile de bağlantılı olduğunu savunmaktadırlar. Amasya merkezde bulunan bazı yapılarda çok sayıda devşirme malzemenin kullanıldığı görülmektedir. Bölgede toplam 5 yapıda, 28 devşirme taş eser tespit edilmiştir. Devşirme taş eserler ile ilgili daha önce bir çalışma yapılmış, fakat taş eserler detaylı şekilde tanıtılmamıştır. Bu çalışmada bölgedeki devşirme malzemelerin kullanıldığı yapılar ve devşirme malzemeler detaylı şekilde tanıtılacak, Amasya çevresinde ve diğer bölgelerde bulunan taş eserler ile karşılaştırma yapılacaktır. Bölgede üretim yapan, malzeme gönderen atölyelerin varlığı veya taş ocakları ile ilgili bir sonuca varılmaya çalışılacaktır. Amasya’da bulunan Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler ile ilgili detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Roma ve Bizans dönemleri ile ilgili yapılacak çalışmalar devşirme malzemelerin geliş yerleri hakkında sağlıklı sonuçlara varılmasını sağlayacaktır.

Keywords

Amasya, Devşirme, Taş Eser, Geç Antik, Bizans

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search