Author : emel kaya
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.3.28
Number : 3
Term : KASIM-ARALIK /KIŞ
Date : 2017-09-28 16:35:02

ABSTRACT

Doğanın bir mucizesi olan elmasın renk değişimleri ve gemolojik incelemesi üzerine yapılan bu araştırmada FT-IR cihazı ve çeşitli gemolojik aletler kullanılmıştır. Araştırmanın laboratuvar çalışmaları İstanbul Kapalıçarşı’da bulunan Uluslararası Elmas Laboratuvarı (International Diamond Laboratory, IDL) ve Elmas Yüksek Konseyi anlamına gelen Hoge Raad voor Diamant (HRD Antwerp) laboratuvarlarında yapılmıştır. İncelemelerde Alpha Elmas Analiz Cihazı, M-Screen kullanılmıştır. Araştırılmak üzere kullanılan her bir elmasın tek tek gün ışığı altında ve beyaz renk kâğıdı yardımı ile renklerine bakılmış, hassas terazi ile ağırlık ölçümleri yapılmış, kumpas yardımı ile büyüklükleri kontrol edilmiş, ultraviyole ışık altında floresan renklerine bakılmış ve mikroskop yardımı ile de berraklıkları incelenmiştir. Bu ölçümler yapılıp not alındıktan sonra grafiklerini çıkarmak üzere FTIR incelemeleri yapılmış ve birbirlerine yakın olan renkler karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak hangi renk taşların nasıl sonuçlar verdiği ispatlanarak açıklanmıştır. Araştırmanın genel amacı ülkemizde elmas ve değerli madenler üzerine daha fazla çalışma yapılmasına destek olmaktır. Bu çalışmanın amacı da doğanın en değerli taşı olan elmasın gemolojik olarak incelenmesi ve elmaslar arasındaki renk farklılıklarının araştırılmasıdır. Bu doğrultuda uzmanlardan da destek alınarak gerekli tüm laboratuvar çalışmaları yapılmış ve detaylar incelenmiştir. Her taşın ultraviyole ışık altında ve gün ışığında çekilmiş özgün fotoğrafları ve cihazın verdiği grafik sonuçları araştırmaya eklenmiştir. Araştırmaların sonucunda ortaya çıkan grafikler, resimler ve bulgular elmasın doğal renk oluşumlarının tamamen içeriğindeki farklı renk elementlerinden meydana geldiğini göstermektedir. Bilimsel açıklamalara dayanarak yapılan yorumlar renk farklılıklarının sebebini açıklamaktadır. Makalede elmasın incelenen grafiklerde benzer renklere aynı pik değerlerini vermiş olması anlatılacaktır. Bu sonuca bağlı olarak FT-IR cihazı ile incelenen elmasların renkleri hakkında yorum yapmak mümkündür denilebilir.

Keywords

Anahtar kelimeler: Doğal elmas, elmas, kıymetli maden, laboratuvar, muamele, renk

ABSTRACT

In this research on the color change and the gemological analysis of a diamond which is a miracle of the nature, Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy and multiple gemological equipments have been used. The laboratory studies of this research have been completed in International Diamond Laboratory, IDL which is in Istanbul, Grand bazaar, and in the laboratory of Hoge Raad voor Diamant (HRD Antwerp) which means Diamond High Council. Alpha Diamond Analyzer and M-Screen have been used during the reviews. Each Diamond that was used to be researched was checked for its colors individually in the sunlight and with the help of the white paper, was measured by weight with precision balance, was checked for the sizes with a caliper, was looked into its fluorescent colors under ultraviolet lights, and it’s brightness was analyzed with the help of a microscope. After these measurements were made and noted down, FT-IR analyses were made and the colors which are close to each other were compared to draw their graphics. As a result, what colors of stones give results has been explained by proving. The general aim of this research is to support more studies to be done on diamond and valuable stones. And the aim of this study is to analyze diamond which is the most valuable stone in the nature, in a gemological aspect and search the color differences among diamonds. In accordance with the topic, by also getting support from the experts, all the necessary laboratory work was being completed and the details were analyzed. The original photos of each stone that was taken under the ultraviolet lights and in the daylight and the results of the graphics by the device are added to the research. The findings, graphics and the pictures that emerged at the end of the research clearly reveals that the natural color formation of a diamond completely occurs from the different color elements that is in a diamond. The comments that are based on the scientific explanations reveal the reason of the differences of colors. It will be explained that the diamonds of the model have the same peak values of the similar colors in the examined graphics. In relation to this result, it is possible to make comments on the colors of the diamonds that were analyzed by the FT-IR device.

Keywords

Keywords: Natural diamond, diamond, precious stone, laboratory, treatment, color
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search