Author : Kağan Kaya
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.3.32
Number : 3
Term : KASIM-ARALIK /KIŞ
Date : 2017-11-21 01:50:30

ABSTRACT


Yunan mitolojisinde Medea, Colchis Kralı Aeëtes’in kızı, Circe’nin yeğeni ve güneş tanrısı Helios’un torunu ve en önemlisi kahraman Jason’un eşidir. İsa’dan Önce 431 yılında sahnelenen Euripides’in Medea isimli oyununda Medea, Corinth Kralı Creon’unun kızı Glauce’ı ona önerdiğinde Jason tarafından terk edilir. Bu mite bağlı olan oyun, Medea’nın çocuklarını katletmesini ve kocasından öç almasını anlatır. Diğer taraftan, çağdaş İngiliz oyun yazarı Sör Alan Ayckbourn’un Karmaşıklıklar isimli oyunun bir halkası olan Anne Figürü ise modern bir kadın olan Lucy’nin travmatik evliliğini yansıtır. Oyun yazarı, modern ancak sıradan İngiliz kadınının evlilik ve aile sorunlarını yansıtmada en önemli oyun yazarlarından biri olarak görülür. Bu çalışma, başkahramanları bakımından Euripides’in Medea’sı ile Alan Ayckbourn’un kara komedisi, Anne Figürü arasında yakın bir bağ olduğunu öne sürer. Bu nedenle bu çalışma temel fikrini oyunun iki kadın kahramanı üzerine kurar. Önceki akademik çalışmalar ışığında terk edilme karşısında iki annenin benzer bir yuva ortamında sergiledikleri eylemlerini analiz eder. Bu çalışma, aynı zamanda yeni bir bakış açısıyla duygusal ve mental bakımdan anne Medea ve Lucy’nin aralarında farklılıklarının olduğuna işaret eder. Neticede, bu çalışma her ne kadar farklı kültürlerin ve dönemlerin ürünleri olsalar da, aralarında ayırt edici bazı özellikler olsa da, Medea ve Anne Figürü’nün bazı derin düşünsel bağlarının olduğunu ileri sürmektedir.

Keywords

Anne ve Kadın, Anne Figürü, Ayckbourn, Euripides, Medea

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search