Author : Arif ÖZCAN - Begüm Mutlu, Pelin Hayta
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2018
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.4.35
Number : 4
Term : HAZİRAN/TEMMUZ YAZ C.3.
Date : 2018-05-28 16:03:52

ABSTRACT


Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret ürün takip, sipariş verme, tedarik ve ödeme işlemlerinin internet aracılığıyla yapıldığı ticaret şeklidir. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ile günlük hayatımızdaki pek çok değişimden bir tanesi de e-ticarettir. E-ticaret uygulanış şekli itibariyle e-ticaret ve kısmi e-ticaret olarak ayrılabilir. Web to Print (Web2Print) tüm dünya ile birlikte ülkemizde de her geçen gün popülaritesi artan bir platformdur. Sektörümüzde tam bir Türkçe karşılığı üretilmemiş olsa da uzaktan baskı, online baskı veya internet üzerinden baskı gibi kavramlarla ifade edilebilir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda dijital çağın gelişimi ile ortaya çıkan e-ticaret tüm sektörleri etkilediği gibi matbaacılığı da fazlasıyla etki altına almıştır. Web to Print sistemi için e-ticaretin basım endüstrisindeki yansıması olarak bahsedebiliriz. Artık geleneksel baskı sistemleri olarak adlandırdığımız ofset baskı, flekso baskı, tifdruk baskı ve serigrafi baskı gibi geçmişleri yüzyılı aşan sistemler internete uyumlu olmadan, sadece geleneksel yöntemlerle üretim sürecini sonlandırarak rekabetçi olamayacaklardır. Web to Print sistemleri 1990’lı yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan dijital baskı ile daha uyumlu olabilecek gibi görünmekle birlikte bütün baskı sistemleri bu yeni teknolojiye uyumlu hale gelmek zorundadırlar. Çalışmada e-ticaret ve web to print kavramları ele alınarak, ülkemizde basım endüstrisinin bu yeni kavram ve teknolojilere uyumu incelenmiştir. E-ticaret ve Web2Print sistemlerinin avantaj ve dezavantajları ele alınarak, ülkemiz matbaacılık sektörünün daha rekabetçi olabilmesi ve yeni sistemlere adapte olabilmesi için yapılması gerekenler açıklanmıştır.

Keywords

E-ticaret, Web2Print, Matbaacılık, Uzaktan baskı

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search