Author : Mustafa İsmail DÖNMEZ
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2018
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.5.49
Number : 5
Term : 3. Cilt
Date : 2018-06-04 15:13:27

ABSTRACT


Bu çalışma Orhan Pamuk’un “Sessiz Ev” adlı romanındaki deyimlerin ve atasözlerinin Arapçaya çevirilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada bu romandaki çevirilerin çeviribilimci Mona Baker’in deyimler ve atasözlerinin çevirisi için önerdiği bazı çeviri stratejileri doğrultusunda analiz edilmiştir. Bu stratejiler; 1. Benzer anlam ve benzer biçimle çeviri, 2. Benzer anlam ve farklı biçimle çeviri, 3. Açımlama yoluyla çeviri, 4. Deyimsel anlamın çıkarılmasıyla çeviri, 5. Deyimin tamamen çıkarılmasıyla çeviri. Çalışmada romandaki deyim ve atasözlerinin çevirisinde kullanılan çeviri stratejilerin kullanım sıklıkları sayısal verilerle ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede çevirmenin hangi stratejiye daha çok başvurduğu ortaya konulmuştur.

Keywords

Deyim, atasözü, Orhan Pamuk, Mona Baker, çeviri stratejileri.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search