Author : Orhan GÜDEK
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2019
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.7.78
Number : 7
Term : 4.Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2018-07-29 14:22:46

ABSTRACT


Bireyin merkezde olduğu bir dünyada arzu ettiği nesneleri gerçekten insanın kendisinin mi seçtiği yoksa bunun bir yanılsama mı olduğu sorusu, Fransız kuramcı Rene Girard’ın roman karakterleri üzerinden temellendirdiği kuramının özünü oluşturur. Girard, 1961’de yayımlanan Romantik Yalan ve Romansal Hakikat: Edebi Yapıda Ben ve Öteki adlı eserinde, arzunun kendiliğinden olmayan doğası üzerinde durur. Bu makalenin amacı Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak adlı romanını Girard’ın söz konusu eseri çerçevesinde ve “üçgen arzu” kuramı ışığında analiz etmektir. Bu itibarla çalışmada romandaki karakterlerin davranışlarını yönlendiren “dolayımlayıcı” kavramı üzerinde durularak, onların arzu, istek ve amaçları arasındaki mimetik yapı çözümlenmeye çalışılmış ve Kiralık Konak’ın, üçgen arzuyu kurcalayan bu özelliğiyle, “romansal hakikat” kategorisine giren bir eser olduğu tezi savunulmuştur.

Keywords

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak, Rene Girard, Romantik Yalan ve Romansal Hakikat, Üçgen Arzu, Mimetik Arzu, Roman.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search