Author : Ümran BULUT - Ebru KAYA
Type : Özgün Makale
Printing Year : Ekim 2019
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.93
Number : 8
Term : 4.Cilt Eylül/Ekim Sonbahar Dönemi
Date : 2019-07-06 13:29:58

ABSTRACT


Rus avangardının en önemli temsilcilerinden biri olan Rus ressam Kazimir Malevich, (1879-Kiev/1935-Leningard) 1915 yılında katıldığı 0.10 Son Fütürist Sergisi’nde sergilediği “Siyah Kare” isimli tablosu ve ilan ettiği süprematizm akımı ile sanat tarihinde bir dönüm noktası oluşturmuştur. Rus sanatında köklü değişimlere neden olan ve Rus sanatını sanat dünyasında büyük bir güç haline getirmiş olan avangart hareketlerin gerçekleşmesinde Rusya’daki siyasal, toplumsal ve ekonomik yapıdaki değişimlerin büyük ölçüde önemi vardır. Süprematizm bu sanat hareketlerinden beslenerek doğmuş ve saf soyut sanata ulaşmayı hedeflemiştir. Malevich’in 1913 yılında “Güneşe Karşı Zafer” operası için yaptığı tasarımlarla temellerini attığı süprematizm akımının temsili olan “Siyah Kare”, anlık bir yaratımın eseri, işlevsel bir tasarım veya basit geometrik bir form olmanın çok ötesinde, içeriğinin kavranması bile uzun bir sanatsal sürecin sonunda gerçekleşen, sezgisel bir yaratı ürünüdür. İçeriğindeki uzay ve hiçlik kavramı ile sonsuzluk, uzay, evren ve insan üzerine düşünmeye sevk eden bilimsel ve teknolojik gelişimlerin yanında duran fiziksel bir gerçekliğin sanatsal temsili iken; aynı zamanda, sergilenme şekliyle bu yeni gerçekliklerle yıkılmaya mahkûm olan, sanatta dinsel bir inanç gibi katılaşmış gelenekselliğin karşısında duran yeni bir ikondur. Sanatın nesnelerden, nesnelerin biçimsellikten sıyrılarak hiçliğe ulaşması ve sıfır biçim ile ulaşılan bu saf noktadan yeni soyut bir dünya kurulması bilinciyle yansıtılmış en yoğun duygunun ürünüdür. Düşünülemeyen ama hissedilebilen soyut evreni, sıfır biçimi temsil eden, nesnesiz resmin öncülerinden olan “Siyah Kare”, kendi felsefesi içinde farklı renkler ve versiyonlarla gelişecek olan Süprematizm’in ilk başkaldırı hareketi olmuştur.

Keywords

Malevich, Siyah Kare, Süprematizm, Rus avangardı, Rus sanatı

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search