Author : Lamia KENAN
Type : Özgün Makale
Printing Year : Ekim 2019
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.92
Number : 8
Term : 4.Cilt Eylül/Ekim Sonbahar Dönemi
Date : 2019-09-11 13:04:51

ABSTRACT


Sanatın neliği, kapsamı, işlevi ve amacı antik dönemden beri tartışılagelmektedir. Modern çağla birlikte sanatın özerkliği konusu, sanatın herhangi bir amaç veya araç olarak kullanımı sorunu tekrar gündeme gelmiştir. Sanat sadece kendisi için yapılır veya kendine hizmet eder düşüncesine karşı sanatın başından beri kültürün ve kamusal alanın ayrılamaz bir parçası olduğu, kamusal alanda kullanılabileceği ve sonuçta sanatın kamusal alanı etkileyen ve bu alandan etkilenen bir doğasının olduğunu savunan görüşler iki farklı çerçevede günümüzde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, kamusal alanda duyusal ihtiyaçların fiziksel ihtiyaçlardan bağımsız olarak düşünülemediği noktada, bireyin kent içinde kendini bulamaması veya özgürce ifade edememesine karşı gündelik hayattaki alışılagelmiş bazı davranış biçimlerinin yaratıcı ve katılıma dayalı sanatsal ve mimari çalışmalarla nasıl değiştirilebileceği konusunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bireyin kamusal alandaki özgürlükleri ve kendini özgürleştirme yolunda arayış biçimleri ele alınarak daha çok sanatın toplum için olduğu görüşünü destekleyen akımdan hareketle farklı ülkelerdeki kamusal alanda sanatın işlevselliğini ön plana çıkaran çeşitli somut örnekler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Söz gelimi A.B.D.’de Michael Rakowitz, Krzysztof Wodiczko ve Gregory Kloehn’in Evsizlere Yardım etme amacıyla kamusal alanda tasarladıkları projeler, çocukların, gençlerin ve aynı zamanda yetişkinlerin gündelik rutin davranışsal biçimlerinin değişimini hedefleyerek hayatlarına neşe ve eğlence katabilmenin yanı sıra sağlıklı bir yaşama da teşvik amacıyla kamusal alanda İsveç’ten ve A.B.D’den çeşitli sanatçılar tarafından oluşturulmuş Oyuncu Alanlar ve bazı aparatlarla oluşturulmuş insanların cep telefonlarını veya bilgisayarlarını ücretsiz olarak şarj yapabilecekleri ya da yerel imkanlarla sınırlı veri paylaşımında veya saklamasında bulunabilecekleri, bununla birlikte farklı amaçlarla da kullanabilecek kamusal alandaki Muhtelif Diğer Örneklemeler’de incelenmiştir.

Keywords

Kamusal alan, sanat, işlevsellik, evsizlere yardım, oyuncu alanlar, A.B.D., İsveç, Fransa

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search