Author : Hakkı Tonguç TOKOL
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.132
Number : 11
Term : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2020-06-15 15:38:19

ABSTRACT


Yatlar; gezi, eğlence ve dinlence gibi keyfi amaçlarla kullanılan deniz araçlarıdır ve kendi aralarında sınıflara ayrılmaktadırlar. Bu sınıflandırma öncelikle deniz araçlarının hareketini sağlayan donanımı üzerinden; yelkenli yatlar ve motoryatlar şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca yatlar, yelkenli yatlar ve motoryatlar olarak iki ana sınıf altında toplanmakla birlikte, boyutlarına, yapım malzemelerine ve gövde yapım yöntemlerine göre de sınıflandırılabilmektedirler. Bütün deniz araçlarında olduğu gibi yat sınıfı deniz araçlarının da yapımında kullanılan yöntemler ve malzemeler gelişen teknolojinin paralelinde bir ilerleme göstermiştir. Bu bağlamda gövde tasarımları üzerinde de alternatif yapım yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de çok gövdeli deniz aracı tasarımlarıdır. Çok gövdeli deniz araçları kendi aralarında katamaran (çift gövdeli), trimaran (üç gövdeli) ve pentamaran (beş gövdeli) olarak ayrılmaktadır. Günümüz çok gövdeli deniz aracı tasarımlarına okyanus ülkelerinde yaşayan yerlilerin kullandıkları yelkenli ya da kürekli kayıklar ilham vermiştir. Polinezya yerlilerinin kullandığı çok gövdeli tekneler bugünkü katamaranların atası olarak görülmektedir. Tek gövdeli yat tasarımlarıyla çok gövdeli yat tasarımları arasında hem kullanım hem de performans açısından farklılıklar bulunmaktadır. Kullanıcının tercihini de doğrudan etkileyen bu farklılıklar her iki sınıf için de avantajlı veya dezavantajlı durumlar oluşturmaktadır. Bu çalışmada önce tek gövdeli ile çift gövdeli (katamaran) yatlar arasındaki farklılıklar ortaya koyulmaktadır. Daha sonra her iki gövde yapısının özellikleri irdelenerek iç mekân tasarımı ve yaşam alanlarına olan etkileri analiz edilmektedir. Yat sınıfı deniz araçları arasında katamaran gövde yapısına sahip yelkenli yatlar ve motoryatlar bulunmakla beraber bu çalışmada yapılan karşılaştırma, daha fazla teferruat içerdikleri için yelkenli yatlar arasında yapılmaktadır. Bununla birlikte karşılaştırma için verilen örneklerin 12-14 metre aralığındaki yatlar arasından seçilmesinin nedeni, bu boyutlardaki tasarımların seri üretime uygun olmaları ve pazarda en büyük yere sahip olan grubun içinde bulunmalarıdır. Amaç; farklı gövde yapılarına sahip olan yat sınıfı deniz araçlarının iç mekân tasarım kriterlerinin seçilen örnekler üzerindeki karşılaştırmalarla belirlenmesidir.

Keywords

İç Mimarlık, İç Mekân Tasarımı, Yat Tasarımı, Yelkenli Yatlar, Katamaranlar
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search