Author : Esra ÖĞÜLMÜŞ ÖZKUM - Mustafa Erdem ÜREYEN
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.130
Number : 11
Term : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2020-11-10 17:54:51

ABSTRACT

Günümüzde teknolojinin çok hızlı ilerlemesi mühendislik ve tasarım alanlarına yönelik gelişmiş yazılımların ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Bu yazılımlar endüstrinin diğer alanlarında olduğu gibi giysi tasarım ve üretim süreçlerini de daha verimli hale getirmiştir. Tekstil ve giysi tasarımı için iplikten, bitmiş ürün tasarımına ve hatta pazarlama aşamasına kadar üretim sürecinin her aşamasında, kullanıcıların işini kolaylaştırmak için geliştirilmiş CAD teknolojileri bulunmaktadır. Bu yazılımlar endüstri tarafından da gittikçe daha yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada geleneksel tasarım ve üretim teknikleri ile bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemleri karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Öncelikle moda ve tekstil endüstrisinde kullanılan CAD teknolojileri incelenmiş olup bu programların sağladıkları avantajlar ve kullanım alanları değerlendirmiştir. Yazılımların performanslarını değerlendirebilmek için kumaş baskı ve kadın giysisi tasarımları gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla kumaş, baskı, kalıp, iki boyutlu ve üç boyutlu giydirme yazılımları kullanılmıştır. Tasarlanan ürünlerin üretimleri de gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda gerçek giysi tasarımları ve sanal tasarımları kumaş tasarımı, kalıp oluşturma, iki boyutlu giydirme, üç boyutlu giydirme ve fit kontrolü açılarından karşılaştırılmıştır. CAD sistemlerinin kavramsal tasarımdan bitmiş ürüne kadar kumaş ve giysi tasarım döngüsü üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Kumaş ve baskı tasarımı açısından çok başarılı gerçeğe yakın sonuçlar elde edilebilmiştir. Sanal mankenler üzerine yapılan giydirme uygulamaları ile gerçek ürünler arasında bir takım farklılıklar bulunmuştur. Bazı kalıpların giydirme uygulamalarında sorunlar yaşanmıştır. Bununla beraber tüm bu yazılımların başarılı ve güvenilir biçimde kumaş, baskı ve giysi tasarımında kullanılabildikleri belirlenmiştir.

Keywords

Bilgisayar Destekli Tasarım, 3D Sanal Simülasyon, Sanal Giysi, Kumaş Tasarımı, Giysi tasarımı, Kadın Giyimi

ABSTRACT

Today, the rapid advancement of technology has enabled advanced software for engineering and design fields to emerge. Textile and clothing design and production processes can be made more efficient as in other industrial fields by using computer-aided design (CAD) software. There are CAD technologies developed to facilitate users’ work at every stage of the production process, from yarn to finished product for textile and clothing design, and even to the marketing stage. Several digital design programmes are used more and more widely by the industry. In this study, it has been tried to compare traditional design and production techniques with computer-aided design and production systems. First of all, CAD technologies used by the fashion and textile industry were reported, their advantages and application areas were evaluated. To evaluate the performance of the software, fabric printing and womenswear designs were made. For this purpose, fabric, printing, pattern, two-dimensional and three-dimensional dressing software were used. The production of designed products has also been carried out. At the end of the study, real clothing designs and virtual designs were compared in terms of fabric design, pattern making, two dimensional and three-dimensional dressing and fit control. The effects of CAD systems on the fabric and garment design cycle from conceptual design to the finished product have been studied. In terms of fabric and print design, very successful, realistic results have been obtained. Some differences have been found between dressing applications on virtual mannequins and real products. There have been problems in the dressing applications of some patterns. However, it has been determined that all these programmes can be used successfully and reliably in fabric, print and clothing design.

Keywords

Computer-Aided Design, 3D Virtual Simulation, Virtual Clothing, Fabric Design, Garment Design, Women Clothing
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search