Author : Yiğit ÖZATALAY
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.147
Number : 11
Term : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2020-11-25 00:21:51

ABSTRACT


Amerikalı besteci Charles Ives’ın 1914’te bestelediği General William Booth Enters into Heaven, Vachel Lindsay’in aynı adlı şiirinin müzikal anlatım olanaklarıyla geliştirilmesinin yetkin bir örneğini temsil eder. Bestedeki metin-müzik ilişkisi, alıntı kullanımı, eklemeli biçim (birikmeli kurulum / cumulative setting) ve gerçekçilik anlayışı bütünlüklü bir Ives resmi çizer. Ives’ın ele aldığı metnin kendisi bir alıntı içermekte, biçimsel olarak eklemeli/birikmeli bir kurulumla ilerlemekte ve öznel bir deneyimin/gerçekliğin olaylar silsilesini tüm karmaşıklığı ve çoğulluğuyla sunmaktadır. Bestecinin bu verileri müzikal düzleme taşırken içerik-biçim uyumunu titizlikle gözeterek hareket ettiği görülmektedir. Alıntı kullanımı ile birikmeli kurulum biçimi arasında ise hem süreklilik/akış hem de süreksizlik/parçalılık açısından doku uyumu ve işbirliği göze çarpar. Metinde ve müzikte alıntılanan “Are You Washed in the Blood of the Lamb?” dizesi/ilahisi bu işbirliğinin kesişim kümesinde yer alır ve Ives’ın gerçekçilik anlayışıyla da örtüşen bir biçimde parçalılık, bozukluk, belirsizlik ve düzensizlik unsurları eşliğinde gelişerek biçimlenir. Bu makalede metin-müzik, alıntı, biçim ve gerçekçilik başlıkları birbirleriyle ilişkili olarak ve müzikal çözümleme yöntemleri kullanılarak ele alınmıştır. Son başlık olan gerçekçilik anlayışı ile Ives’ın üç başlıkta irdelenen müzikal ifadesinin felsefi düzlemdeki konumu ve anlamı tartışılmış, toplamdaki dört başlığın birbirleriyle kopmaz bir ilişki kurduğu görülmüştür. Çalışmanın amacı, metin-müzik ilişkisinin başarılı bir ürününün tüm öğeleriyle incelenmesi suretiyle Ives’ın geliştirdiği bütünlüklü poetikaya ışık tutmaktır.

Keywords

Charles Ives, metin-müzik ilişkisi, alıntı, birikmeli kurulum, gerçekçilik.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search