Author : Zekiye Aslıhan ÖZTÜRK
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.193
Number : 15
Term : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2022-09-20 11:40:12

ABSTRACT


Ressam, şair ve mistik William Blake'in "Newton" adlı yapıtı, 1795 yılında, renkli baskı ve suluboya tekniklerinin bir birleşimi olarak oluşturulmuş, güçlü biçim ve anlam boyutu yönünden geçen yıllara rağmen etkisini yitirmeyen bir yapıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağladığı bu etki, biçimsel yetkinliğinin yanı sıra, sanatçısının bilime, sanata ve genel olarak hayata bakış açısını tam olarak yansıtan özellikler taşıması ile döneminin önemli ve adeta sorgulanamaz kişiliklerinden biri olan Isaac Newton'a olan eleştirisi ile karakterini bulmaktadır. 17. yüzyılın soluksuz araştırma tutkusu ile yol alarak bir sonraki yüzyılın gerçek anlamda aydınlanmasını sağlamış Aydınlanma Felsefesi sonucunda Aydınlanma Çağı, dünya çapında gelişme yüzyılıdır. Bu dönemde yaşanan bilimsel gelişmeler ve devrimler ile özellikle insanın dünyadaki ya da tanrı karşısındaki konumu, bireyliği, hakları gözden geçirilerek yeni bir dünyanın oluşumuna zemin hazırlanmış, bu özgür alanda sanat, felsefe ve bilim gelişmek için kendine daha çok alan bulmuştur. William Blake'in "Newton" yapıtı da bu fikirsel zenginliğin sonucu olarak birbirine zıt görüşler arasındaki tartışmaların kendine çizdiği, teknik ve sembol kullanımı açısından özgün ifade biçimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, eserin sahip olduğu özelliklerden William Blake'in Isaac Newton karşısındaki görüşünü ortaya koymaktır. Kullanılan yöntemler literatür taraması ve sanat eleştirisi olarak çalışmada yer almaktadır. Sanat eleştisi yönteminin tüm basamaklarının kullanılmasından ziyade, eserin incelenmesinde gerekli görüldüğü yerde bu yönteme başvurulmuş, bu şekilde Newton adlı eserin sahip olduğu nitelikler de incelenerek sav güçlendirilmiştir. Sanat eleştirisi yönteminin; künye, form-ifade analizi, figürlerin ve konunun tespiti, semboller ve atribülerin çözümlenmesi ve üslup incelenmesi basamakları, sanatçının Aydınlanma Çağı genel çerçevesinde Isaac Newton'a olan bakış açısını örnek üzerinde göstermekte yeterli görülmüştür. Çalışmanın varılmak istenen sonucu ise William Blake'in Newton adlı eserinde tespit edilen destekleyici elemanlar ve ulaşılan kaynaklar çerçevesinde, Aydınlanma Çağı'nda farklı düşünceleri sahiplenen bu iki kişinin arasındaki farklılıkları ortaya koymaktır.

Keywords

Aydınlanma çağı, Blake, Newton, devrim, sembol
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search