Author : Serdar SÜDOR
Type : Derleme
Printing Year : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.195
Number : 15
Term : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2022-09-28 09:30:49

ABSTRACT

Özet Her yeni teknolojik gelişme ile birlikte sanat eserlerine yüklenen anlam ve izleyenin rol ve sanatçının izleyeceği aşamalar değişiklik göstermiştir. Fotoğraf makinesinin icadından sonra boyut ve teknik işleyişten ziyade, eserin izleyen üzerindeki etkisi uyandırdığı his ve yorumun ağırlık kazanması ve daha sonraları dijital fotoğrafçılığın ilerlemesi ve çalışmaların çekim saklama işleme ve sunum yöntemlerinin değişiklik göstermesi örneğinde olduğu gibi. Sanat eserlerini oluştururken izlenen yolların dijitale kayması da sergileme satış ve telif gibi konularda yeni yöntemler oluşmasını sağlamıştır. Dijital sanat çalışmaları çağımızın teknolojik ilerlemelerine paralel olarak yapım ve sunum aşamasında farklı imkanlarla izleyicisine sunulmaktadır. Sanal galeriler olsun çeşitli dijital sanat paylaşım platformları olsun genel amaç dijital görsel sanat çalışmalarını izleyici kitlesi ile buluşturmaktır. İnternet gibi sonsuz erişim olanağı olan ortamda bir eserin orijinalliği ya da hangi sanatçıya ait olduğu gibi kavramlar uzun seneler muallakta kalmış bir konudur. Son zamanlarda Blokchain ve NFT sistemlerinin popüler hale gelmesi ile dijital sanatçılar için yeni ve güvenilir bir çözüm sunulmuş gibi görünmektedir. Dijital eserlerin sunumu sanatçıya aidiyet verilmesi ve hatta satışı konusunda yıllardır beklenen imkanları sunan NFT sistemi güvenilir ve dijital sanatçılar ile sanatçıların çalışmalarını satın almak isteyen izleyici kitlesi arasında güvenilir bir köprü kurmuş gibi görünse de her sistemde olduğu gibi çeşitli açıklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Özellikle satış işlemlerinde Token teknolojisi kullanımı ile oluşan dijital veri güvenirliği yapılan çalışmaların orijinallik ve telif güvenliği dışında satış alanında da çeşitli güvenlik sistemlerinin yazılımların ve yöntemlerin kullanılmasını gerektirmektedir.

Keywords

Dijital sanat, Blokchain, NFT, NFT market güvenliği

ABSTRACT

Abstract With each new technological development, the meaning attributed to works of art, the role of the viewer and the stages that the artist will follow have changed. After the invention of the camera, rather than the size and technical operation, the feeling and interpretation of the work on the viewer gained weight, as in the example of the progress of digital photography and the changes in the methods of storing, processing and presenting the works. With the shift of the ways followed while creating works of art to digital has also led to the formation of new methods in subjects such as exhibition, sale and copyright. Digital artworks are presented to the audience with different possibilities during the production and presentation stages in parallel with the technological advances of our age. Whether it is virtual galleries or various digital art sharing platforms, the general aim is to bring digital visual art works to the audience. Whether it is virtual galleries or various digital art sharing platforms, the general purpose is to bring digital visual art works together with the audience. Concepts such as the originality of a work or which artist it belongs to in an environment with endless access, such as the Internet, have remained in doubt for many years. With the popularization of Blockchain and NFT systems recently, it seems that a new and reliable solution has been offered for digital artists. Although the NFT system, which offers the expected opportunities for years in the presentation of digital works, giving ownership to the artist and even selling them, seems to be a reliable and reliable bridge between digital artists and the audience who want to buy the works of artists, there are various deficits and points to be considered as in every system. The digital data reliability created by the use of the general election token design is generally preferred to apply the general designs and the target in the general designs and areas within the scope of use.

Keywords

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search