Author : Funda ALTIN
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.188
Number : 15
Term : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2022-10-26 20:17:23

ABSTRACT

Araştırmanın amacı Güney Amerika’nın kuzeybatısında yer alan ve yaklaşık 12.000 yıldır varlık gösteren antik bir medeniyetin, yani gerçek Ekvador yerlilerinin kadim inançları ile seramik üretimleri arasındaki yakın bağı ele almaktır. Quito’da bulunan Pontificia Universidad Católica del Ecuador’un Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri için araştırmacı tarafından 2017 senesinde düzenlenen seramik çalıştayı kapsamında bölgedeki ören yerleri ve arkeoloji müzeleri de ziyaret edilmiştir. Bu alan araştırması sırasında ziyaret edilen Casa del Alabado adlı müzede; İnka, İspanya ve Kolombiya hakimiyetleri öncesi üretilmiş olan antik Ekvador şamanist seramik eserleri incelenmiş ve dokümantasyon çalışması yapılmıştır. Dolayısıyla bu araştırma, M.Ö. 4.000 ile M.S. 1.530 yılları arasında antik Ekvador yerlilerinin inançları doğrultusunda ürettikleri seramik eserlerini ve bunların şaman kültürüyle ilişkilerini kapsamaktadır. Ekvador’un başkenti Quito’da bulunan Casa del Alabado Müzesi, bu eserlerin en iyi örneklerinin bir arada görülebileceği nadir müzelerden biridir. Konuyla ilgili veriler, müze küratörü, müze katalogları ve Quito’daki üniversite kütüphanelerinin yanı sıra seramik etkinliğine ev sahipliği yapan üniversitenin seramik bölümü öğretim elemanlarından ve resmi internet sitelerinden edinilmiştir. Toplanan tüm veriler; iklim, coğrafya ve inanç ekseninde ele alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, antik Ekvadorluların seramik sanatındaki ustalık ve tasarım becerilerinin (ideoloji-kavram-ürün kalitesi-üretim vizyonu açısından) son derece ileri düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan şamanizm üzerine çok sayıda araştırma olduğu bilinmektedir ancak Güney Amerika şamanlarının inançlarının bir yansıması olan seramik eserlerin diğer şaman kültürlerindeki karşılığının ne olduğu ele alınmamıştır. Şaman inancının Orta Asya’dan Amerika’ya (Yeni Dünya’ya) geçtiği yönündeki bilimsel veriler de göz önünde bulundurulduğunda, seramik eserler baz alınarak farklı ilkel şaman topluluklarının ayin objeleri üstüne bir karşılaştırma çalışması yapmak hem mümkün hem de gereklidir.

Keywords

Ekvador, Şamanizm, İdeoloji, Antik Seramik Sanatı, Casa del Alabado

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the close relationship between the 12.000 years old ancient civilization of Ecuador’s indigenous people’s primeval beliefs and their ceramic production practices. Within the ceramic workshop organized by the researcher for the students of Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Quito’s Art and Design Faculty in 2017, archeological sites and museums have also been visited. During this field study the researcher visited the Casa del Alabado Museum, where she investigated the shamanist ceramic artifacts which have been produced before the dominations of Inca Empire, Spain and Colombia in this region, and collected the necessary documents. Thus this research includes the relationship between the antique Ecuador’s indigenous people’s ceramic artifacts, which they produced in line with their beliefs between 4.000 B.C.-1.530 A.C., and their shaman culture. Casa del Alabado Museum situated in Ecuador’s capital city Quito is one of the scarce examples, where the best representatives of these artifacts one may come across, are displayed. The relevant data have been elicited from the curator and catalogues of the museum, from the library and ceramic department lecturers of the hosting university and official websites. All the data obtained have been evaluated by considering climate, geography and belief. The results of this research revealed that (in the context of ideology-concept-product quality-production vision) the antique Ecuadorians’s ceramic knowledge and design skills were extremely advanced. The abundance of researches about shamanism in the literature is clear, yet the equivalent examples of these ceramic artworks, which are the reflections of South American shamanists’s beliefs, in other shamanist communities are not discussed. Furthermore, by considering the substantial scientific data proving that Shamanism passed down from central Asia to America (the New World), it is both possible and necessary to do a comparative study on different primitive shaman communities’s ritual objects by selecting ceramic artifacts as the baseline.

Keywords

Ecuador, Shamanism, Ideology, Antique Ceramic Art, Casa del Alabado
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search