Author : Orkun UYAR - Deniz YAVUZ
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.190
Number : 15
Term : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2022-11-09 11:56:48

ABSTRACT

20. yüzyıl müziğine yön veren bestecilerden Igor Stravinsky, 60 yılı aşkın besteleme sürecine, farklı tür ve akımlarda eserler sığdırmıştır. Eserlerinde zaman zaman kullanmış olduğu düzensiz ritmik yapılar, armoni tekniğindeki yenilikler ve kazandırmış olduğu farklı orkestrasyon deneyimleriyle müzik literatürüne yenilikçi teknikler katmıştır. 20. yüzyılın en çok icra edilen ve en etkili bestecilerinden birisi olan Igor Stravinsky, 1918 yılında bestelemiş olduğu “Solo Klarnet İçin 3 Parça” isimli eseri ile solo klarnet repertuvarının en önemli eserlerinden birini ortaya koymuştur. Bu çalışmada profesyonel veya yarı zamanlı olarak eğitim görmüş klarnet icracılarına katkı sağlamak amacıyla, Igor Stravinsky’nin “Solo Klarnet İçin 3 Parça” isimli eseri analiz edilmiş ve çalışma yöntemleri tavsiyelerinde bulunulmuştur. Ülkemizde lisans/lisansüstü seviyesinde çalınmak üzere müfredata dahil edilmiş olan bu eser, uluslararası klarnet yarışmalarında adaylardan seslendirilmesi istenen ve resital programlarında çokça yerini alan, seviye belirleyiciliği yüksek bir eser olarak öne çıkmaktadır. Igor Stravinsky’nin “Solo Klarnet İçin 3 Parça” isimli eserine yönelik hazırlanmış olan bu çalışmada, değişen ölçü birimleri ve ölçü çizgisi olmayan 2. bölüm için çalışma kolaylığı tavsiyelerine ek olarak kolaylık sağlayacağı düşünülen parmak pozisyonları önerilerinde bulunulmuştur. Bu bakışla, “Igor Stravinsky’nin Solo Klarnet İçin 3 Parça İsimli Eserine Yönelik Teknik Çalışma Yöntemleri” isimli bu çalışmanın sonucu olarak, klarnet icracıları için önem arz eden bu eser hakkında farklı bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.

Keywords

Klarnet, Solo Klarnet, Igor Stravinsky, Solo Klarnet İçin 3 Parça.

ABSTRACT

Igor Stravinsky, one of the composers who led the 20th-century music, has produced works in different species and movements during over 60 years of compose. The irregular rhythmic structures used in his works from time to time added innovative techniques to the music literature with innovations in harmonic technique and different orchestration experiences that he gained. Igor Stravinsky, one of the most effective composers of the 20’st century, revealed one of the most important works of solo clarinet repertoire with his work "3 pieces for solo clarinet", which he composed in 1918. In this study, in order to contribute to professional or part-time trained clarinet players, Igor Stravinsky's "3 Pieces for Solo Clarinet" was analyzed and practicing methods were recommended. This piece, which was included in the curriculum to be played at the undergraduate/graduate level in our country, stands out as a piece with high level determination, which is requested to be performed by candidates in international clarinet competitions and takes its place in recital programs. In this study, which was prepared for Igor Stravinsky's "3 Pieces for Solo Clarinet", in addition to the changing time signatures and the recommendations for the ease of working for the second piece without barlines, finger positions that are thought to provide convenience are suggested. With this point of view, it is thought that as a result of this study named "Technical Practicing Methods for Igor Stravinsky's Three Pieces for Solo Clarinet", this work, which is important for clarinet players, will gain a different perspective on this work.

Keywords

Clarinet, Clarinet Solo, Igor Stravinsky, Three Pieces for Solo Clarinet.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search