Author : Orkun UYAR - Deniz YAVUZ
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.190
Number : 15
Term : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2022-11-09 11:56:48

ABSTRACT


20. yüzyıl müziğine yön veren bestecilerden Igor Stravinsky, 60 yılı aşkın besteleme sürecine, farklı tür ve akımlarda eserler sığdırmıştır. Eserlerinde zaman zaman kullanmış olduğu düzensiz ritmik yapılar, armoni tekniğindeki yenilikler ve kazandırmış olduğu farklı orkestrasyon deneyimleriyle müzik literatürüne yenilikçi teknikler katmıştır. 20. yüzyılın en çok icra edilen ve en etkili bestecilerinden birisi olan Igor Stravinsky, 1918 yılında bestelemiş olduğu “Solo Klarnet İçin 3 Parça” isimli eseri ile solo klarnet repertuvarının en önemli eserlerinden birini ortaya koymuştur. Bu çalışmada profesyonel veya yarı zamanlı olarak eğitim görmüş klarnet icracılarına katkı sağlamak amacıyla, Igor Stravinsky’nin “Solo Klarnet İçin 3 Parça” isimli eseri analiz edilmiş ve çalışma yöntemleri tavsiyelerinde bulunulmuştur. Ülkemizde lisans/lisansüstü seviyesinde çalınmak üzere müfredata dahil edilmiş olan bu eser, uluslararası klarnet yarışmalarında adaylardan seslendirilmesi istenen ve resital programlarında çokça yerini alan, seviye belirleyiciliği yüksek bir eser olarak öne çıkmaktadır. Igor Stravinsky’nin “Solo Klarnet İçin 3 Parça” isimli eserine yönelik hazırlanmış olan bu çalışmada, değişen ölçü birimleri ve ölçü çizgisi olmayan 2. bölüm için çalışma kolaylığı tavsiyelerine ek olarak kolaylık sağlayacağı düşünülen parmak pozisyonları önerilerinde bulunulmuştur. Bu bakışla, “Igor Stravinsky’nin Solo Klarnet İçin 3 Parça İsimli Eserine Yönelik Teknik Çalışma Yöntemleri” isimli bu çalışmanın sonucu olarak, klarnet icracıları için önem arz eden bu eser hakkında farklı bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.

Keywords

Klarnet, Solo Klarnet, Igor Stravinsky, Solo Klarnet İçin 3 Parça.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search