Author : Uğur GÜNAY YAVUZ - Seçil TAYLAN ERDEMLİ
Type : Özgün Makale
Printing Year : Aralık 2022
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.192
Number : 15
Term : 7. Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Date : 2022-11-16 12:30:52

ABSTRACT


Her dönemin ve her toplumun farklı beden algısı, farklı beden tanımı olduğu ve bu beden algılarının zaman ve mekanla değiştiği, geliştiği, yeni özelliklerle donatıldığı söylenebilir. Foucault, modern iktidar kavramını tanımlarken, onun bedenle ilişkisine odaklanır. Modern bedenin oluşumunu ve sahip olması gereken nitelikleri açıklar, biyo-iktidar kavramı ile insan bedeninin iktidar tarafından değiştirilmesini anlatır. Foucault disipliner modern iktidarın bedeni kontrol ve tahakküm altına alıp onu pasifleştirdiğini, Baudrillard ise, bedenin güzellik ve erotizmle dolu kült bir nesneye dönüştürüldüğünü söyler. Barbie bebekler, modern iktidarın empoze ettiği modern beden tanımının yansıması denebilir. Bu çalışma ile modern topluma ait değişen beden algısını popüler kültür ürünü ve ikonu, aynı zamanda bir Amerikan simgesi olan Barbie bebekleri üzerinden okumak amaçlanmaktadır. Ayrıca ilk üretimin yapıldığı 1959 yılından günümüze olan süreçte bu bebeklerin beden, giysi ve yaşamlarındaki değişimlerin, modern dünyanın çok kültürlü ve çok kimlikli yapısı ile bağı kurulurken bu bağın bir reklam stratejisine dönüştürülmesi durumu ise politik doğruculuk kavramından hareketle Barbie ve Mattel’in Instagram paylaşımında kullanılan görseller üzerinden ele alınacak, analiz edilecektir. Modern iktidarın tanımladığı modern beden algısı ile uyumlu olan Barbie bebeklerin, öncelikle yalnızca kadın olarak üretildiği, sonrasında tüm toplumsal cinsiyet kimliklerini kapsayacak şekilde üretimin genişletildiği görülmektedir. Barbie ve arkadaşlarının bedenlerinin, giysilerinin, dininin, etnik kimliğinin, ten renginin de toplumsal değişim ekseninde değiştiği, çeşitlendiği ve bu değişimin de Instagram platformu aracılığı ile yansıtıldığı saptanmıştır.

Keywords

Barbie, Beden, Çok kültürlülük, Çok kimliklilik, Instagram.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search