Author : Ümit GEZGİN
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.203
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2022-12-26 23:59:25

ABSTRACT


Empresyonist sanat akımı, sadece kendi döneminde etkin olmamış, aynı zamanda başka ülkelerde de etkin olmuş ve sanatı, özellikle belirgin bir biçimde resim sanatını etkilemiştir. Çallı Kuşağı sanatçıları olarak nitelediğimiz ve modernizmin yaygınlaşması ve kalıcı hale gelmesi noktasında önemli açılımları olan sanat anlayışı da Empresyonizmden belirgin bir şekilde etkilenmiştir. Çallı Kuşağı sanatçılarının tek tek eserleri incelendiğinde, Empresyonist Sanat Akım’ının onları ne derece etkilediği ve giderek de kalıcı olduğu görülebilir. Kendine özgü kimlik ve özellikleriyle Çallı Kuşağı sanatçıları hem kendi kişiliklerinin izini sürmüş hem de Empresyonist sanat akımından belirgin bir tarzda etkilenmişlerdir. Bu etkinin, Empresyonist akım ve sanatçıların etkisinde kalmaktan ziyade, esinlenerek kendi karakterlerinin ortaya koyma şeklinde olduğu görülmektedir. Bunu, sanatçıların güçlü karakterleri ve Empresyonizm’den etkilenme biçimleriyle açıklamak mümkündür. Türk sanat tarihinin önemli dönemeçlerinden bir olan Çallı Kuşağı Sanatçıları, kendilerine özgü bir resim dünyası ortaya koyarken, Batı’da gelişen, evrensel resim akımı olan Empersyonizmi özümseyerek dönüştürme güçlerini ortaya koymuşlardır. Bu da Türk resminin ve ressamlarının ayrıcalıklı tarafları olarak düşünülebilir.

Keywords

Empresyonizm, Çallı Kuşağı, Türk Resmi, Özgünlük
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search