Author : Ezgi TOKDİL
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.204
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2023-05-19 17:41:19

ABSTRACT


Araştırmada Richard Serra’nın Tilted Arc ve Berlin Junction eserleri örnekleminde sanat eserine yönelik şiddetin altında yatan unsurlar, vandalizm türleri ve kamusal sanata yönelik yukarıdan ve aşağıdan gerçekleştirilen eleştirilerin odak noktası ile hükümet politikalarının kamusal sanatın eleştirel boyutundaki konumu incelenmektedir. Kamusal sanatın önemi ve 1960’lardan itibaren kamusal sanata yönelik gerçekleştirilen olumlu politikaların yanında site özgüllüğü (mekana özgülük) yasası, kültürün özelleştirilmesi ve eleştirel sanatın sansürlenmesi gibi olumsuz yaklaşımların kamusal alanda sergilenen eserlere yönelik şiddet üzerindeki etkisi araştırma kapsamında analiz edilen diğer önemli unsurlardır. Bununla birlikte kamusal sanatın reddinin izleyici boyutunda nedenleri genel tanımıyla deneyim eksikliği ve mekanik akış içinde doğal olmayanın reddi şeklinde sınıflandırılsa da vandalizme neden olan ve esere yönelik saldırganlığa dönüşen altta yatan pek çok psikolojik etken söz konusudur. Bunlar arasında kişilik özellikleri ve bireyin psikolojik durumu başta gelirken, bilinçaltının bilinmeyeni reddinin sonucunda dürtüsel bir eylem olarak saldırganlaşma, toplumsal bir ileti olarak eleştiri, rahatsızlık duyulan durumdan kurtulma yolu olarak vandalizme yönelme, algılanan adalet düzeyi ile denetim düzeyi arasındaki dengesizlik nedeniyle adaleti bireyin kendisinin sağlama isteği gibi diğer etkenler de kamusal alanda sergilenen heykel/yerleştirmelere yönelik gerçekleşen saldırıların nedenleri arasındadır. Kamusal alanda sergilenen sanata yönelik vandalist eylemlerin psikolojik nedenlerini örnekleme alınan eserler üzerinden incelemeyi amaçlayan araştırmada, Andy Warhol’un 13 Most Wanted Man eseri, Robert Motherwell’in New England Elegy resmi, Pablo Picasso’nun Chicago Picasso heykeli ve George Sugarman’ın Baltimore Federal yerleştirmesi amaçlı eleman örnekleme ile evrenden örnekleme seçilen diğer eserlerdir. Betimsel içerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışma, ilişkisel tarama modelinde nitel bir araştırmadır.

Keywords

Vandalizm, İkonoklazm, Kamusal alan, Eleştirel sanat, Kültürün özelleştirilmesi, Sanatın sansürlenmesi, Richard Serra
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search