Author : Nurgül KELEŞ - Nilgün ŞENER
Type : Derleme
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.207
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2023-06-04 12:15:27

ABSTRACT


19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan İzlenimcilik; bütün sanat dallarını, özellikle resmi etkileyen bir sanat hareketidir. Berthe Morisot, 19. yüzyılın en önemli Fransız kadın ressamlarından biridir ve özellikle İzlenimcilik hareketi ile bilinmektedir. Ancak, zamanın cinsiyetçi tutumlarından dolayı erkek meslektaşları kadar tanınmamıştır. Fakat o dönemde kadın ressamların sayısı oldukça az olduğu için; Morisot'un sanatı, kadınların sanat dünyasında varlığını daha fazla göstermelerine yardımcı olmuştur. Morisot, genellikle açık havada yapılan portreler, manzaralar ve aile hayatını konu alan resimleri ile tanınmaktadır. Kadın figürlerine özel bir ilgi gösteren Morisot, özellikle anne ve çocuk resimleriyle ün kazanmıştır. Erkek meslektaşları gibi eserlerini resmî sergilere sunma fırsatına sahip değildi ve bu nedenle onun işleri daha az görülebilirdi. Ancak, cinsiyetçi bir yaklaşım yüzünden arka planda bırakılsa bile sanatından ve üretimlerinden vazgeçmemiştir. Döneminin önde gelen izlenimcileri ile birlikte sergiler düzenleyen Morisot, Paris Salonu'ndaki ilk resmî sergisini 1864 yılında gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Morisot'un resimleri, 1874'te düzenlenen ilk İzlenimci Sergisi'nde de yer almıştır. Günlük yaşam sahneleri ve çocukluğun masumiyeti Morisot'un resimlerinde vurguladığı temalardır. Morisot, resimlerinde genellikle anne ve çocuk sahnelerini tasvir etmek için oyuncak bebekleri de resmetmiştir. Özellikle kendi kızı Julie'yi model aldığı resimlerinde, kızını en doğal haliyle oyuncak bebeğiyle birlikte resmederek sanatına yansıtmıştır. Berthe Morisot'un resimlerindeki oyuncak bebekler, geleneksel kadın rolleri, anne ve çocuk temaları, doğum ve hayal gücü gibi çeşitli anlamlar taşımaktadır. Ayrıca oyuncak bebekler, kadınların anne olmalarını ve annelik rollerinden aldıkları görevleri de sembolize eder nitelikler taşımaktadır. Ek olarak resimlerinde yer alan oyuncak bebekler, o dönemde kadınların çocuk bakımı ve ev işleri gibi geleneksel kadın rolleriyle ilgili olduğunu düşündürerek arşiv niteliği taşımaktadır. Bu sebeple, Morisot'un küçük kızı ile oyuncak bebekleri konu edindiği resimlerler ile ilgili bir araştırma yapmak amaçlanmıştır.

Keywords

Anne, Çocuk, Oyuncak Bebek, Berthe Morisot
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search