Author : Derya KOCAER - Nilgün ŞENER
Type : Derleme
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.208
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2023-06-04 12:23:49

ABSTRACT


Hollanda Altın Çağı Dönemi’nde, ekonomik ve sosyo-kültürel anlamdaki değişimler ile birlikte orta sınıf zenginlik kazanmıştır. Burjuva toplumunun, zenginliğini ve soyluluğunu gösterme amacıyla sanat eserlerine sahip olma isteği de artmıştır. 17. yüzyılda natürmort resimlerinin geliştirilmesi ile kompozisyonlarda değişiklikler meydana gelmiştir. Zenginlik ve gösterişliliğin yanı sıra dünyeviliğin sorgulanmasıyla birlikte kompozisyonlara ölümlülüğü yansıtan nesneler eklenmiştir. Örneğin natürmort resimleri içerisinde kuru kafalar, solmuş çiçekler, mumlar, kum saatleri, yiyecekler ve içecekler yer almaktadır. Bu nesnelerin yer aldığı eserler; insanlara, dünyanın gelip geçiciliğini ve ölümlü olduğunu hatırlatan bir tür olarak Vanitas tarzındaki resimlerdir. Hollanda Altın Çağı Dönemi’nde oldukça yaygın olan Vanitas resimleri, nesneler yoluyla sembolik tarzda bir anlatım oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hollanda’nın Altın Çağı’ndaki Vanitas tarzındaki resimlerde yer verilen ve ölümü simgeleyen nesneleri, dönemin toplumsal yapısı ile ele alarak açıklamak ve çağdaş sanatçı Alain Bellino’ nun heykelleri üzerinden ölümü simgeleyen nesnelerin, günümüz eserlerine yansımasını incelemektir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak oluşturulan bu çalışma için; kitap, dergi ve makalelerden literatür taraması yapılmıştır. Hollanda Altın Çağı resim sanatında görülmeye başlanan Vanitas imgelerinin, günümüz sanatçısı Alain Bellino’ nun eserlerine yansıması nasıl olmuştur? Sorusu problem olarak ele alınmıştır. Bu problem doğrultusunda; araştırma, Alain Bellino’ nun üç eseri ile sınırlandırılmıştır.

Keywords

Vanitas, Hollanda Sanatı, Natürmort Resmi, Alain Bellino.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search