Author : CERANOĞLU TERECE
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.199
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2023-06-04 19:39:38

ABSTRACT


Reklam; ürünlerin, hizmetlerin ve fikirlerin tanıtılmasında ve yayılmasında oldukça değerli bir iletişim aracıdır ve günlük hayatta dikkat edilse de edilmese de reklamın insanlar üzerinde oldukça etkisi bulunmaktadır. Satıştan daha fazla sonucu olan reklamlar; farklı ortamlarda ve çok farklı alanlar için yapılmaktadır ve bu alanların başında tekstil ve moda sektörü gelmektedir. Tekstil; doğal, sentetik veya her ikisinin karışımı olan liflerden, ince ipliklerden veya filamentlerden yapılan ürünlerdir ve dokuma, basma, örme gibi tüm alanları içine almaktadır. Moda ise bir toplumda ortak görülen geçici yaşama hissetme biçimleridir. Tekstil ve moda sektöründeki ürünler, yıllar boyunca reklam yoluyla tüketicilerin beğenisine sunulmuş ve böylelikle ürünlerin hem tanıtımı hem de satışı yapılmıştır. Geçmiş dönemlerde tekstil ve moda ürünlerin tanıtılmasında ve yayılmasında basılı reklamlar önemli bir rol oynamıştır. Basılı reklamlardan biri olan moda levhaları, günün modasına ait tekstil ve moda ürünleri tanıtan çizimlerdir ve Annuaire Oriental (Şark Ticaret Yıllığı) de özelliği ile dönemin moda levhalarından biri olmuştur. Ticaret rehberi niteliğinde olan Annuaire Oriental’de tekstil ve moda ürünlerin teknik çizimi ya da illüstrasyonu, hangi malzemelerden yapıldığı ya da süslendiği, alternatifleri ve fiyatları gibi bilgiler yer almaktadır. Çalışmada amaç, 1901 yılı Annuaire Oriental’de bulunan tekstil ve moda ürünler hakkında bilgi vermek ve dönem ürünlerinin basılı reklamlarda nasıl yer aldığını analiz etmektir. Bu amaçla Salt Galata’nın dijital arşivinde bulunan 1901 yılına ait Annuaire Oriental ticaret rehberi, çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Annuaire Oriental’in yazım dili Fransızca olduğu için sayfalarda yazan yazılar tercüme edilmiştir. Çalışmada tekstil ve moda ürünlerin özellikleri betimlenmiş ayrıca ürün reklamları; illüstrasyon, vektörel imge, tipografi gibi reklam anlatım elemanları açısından analiz edilmiştir. Çalışma sonunda; moda levhalarından biri olan Annuaire Oriental’deki tekstil ve moda ürünlerin reklamlarında teknik detaylar, fiyat gibi somut bilgilerin bulunduğu ve reklamlardaki ürünlerin satışa çıktığını duyurmaya yönelik olduğu vurgusu yapılmıştır.

Keywords

Annuaire Oriental, Moda, Moda levhası, Reklam, Tekstil.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search