Author : Bülent Ümit ERUTKU - Hakan TEMUÇİN
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.202
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2023-06-08 10:26:59

ABSTRACT


Doğadan pigment elde etme yöntemi oldukça eskiye dayanmaktadır. İlk boyalar doğal pigmentlerden elde edilmiştir. Araştırmamızda yapraklarının pigmentini kullandığımız zeytin ağacı kadim bir ağaçtır ve dolayısıyla kültürel tarihi de eskiye dayanmaktadır. Zeytin ağacının yetiştiği bölgelerdeki kültürlerde ona önem verildiği görülmektedir. Antik Yunan’da zeytin ağacı, bereketi ve uzun ömrü temsil etmiştir. Romalılarda ise barışı ve mutluluğun sembolü olmuştur. Kitaplı dinlerde de zeytin ağacından sıkça bahsedilmektedir. Günümüzde gum bikromat gibi eski fotoğraf baskı yöntemleri tekrar popülerleşerek bir sanatsal ifade biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bulunuşu ilk sentetik boyanın bulunuşuyla aşağı yukarı örtüşen gum bikromat baskı yönteminde boyaların sentetikleşmesiyle birlikte yapay boyalar kullanılmaktadır. Çalışmamızda zeytin yaprağından elde edilen boyanın gum bikromat baskı yönteminde yağlı boya veya benzeri hazır boyalar yerine doğal bir malzeme olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmamızın önemi araştırma öncesinde yapılan literatür taramalarında zeytin yaprağından elde edilen doğal boyanın eski fotoğraf baskı yöntemlerinde boyar madde olarak kullanımına dair herhangi bir araştırmaya rastlanmamasından gelmektedir. Araştırmamız kapsamında zeytin yaprağından elde edilen pigmentle renklendirilen ve ultraviole ışığında pozlandırılan kağıtların densitometrik ölçümleri alınarak, makro ve mikro fotoğrafları çekilerek kıyaslanmıştır. Kıyaslamayı yapabilmek için çalışma sırasında farklı miktarlardaki zeytin yaprağı pigmenti içeren sonuçların densitometrik ölçümleri, makro ve mikro görüntüleri yapılan baskıların aynı bölgesinden alınmaya çalışılmıştır. Deneylerimiz sonucunda sarı kahve tonlar veren zeytin yaprağı pigmentinin gum bikromat baskı yönteminde doğal bir boya olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Gum bikromat fotoğraf, Zeytin yaprağı, Olea europaea, Pigment, Fotoğraf.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search