Author : Hüsnü Çağlar DOĞRU
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.201
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2023-06-20 11:12:02

ABSTRACT

21.yy ile beraber iki taraflı veri akışına olanak veren web 2.0 sonrası sosyal ağlar dünyasında sınırlar ortadan kalkmış, insanların bireysel etki gücü meta olarak bir pazarlama aracına dönüşmüş durumdadır. Bu dönemde son kullanıcı için sosyal olarak kendisini ifade edebileceği dijital araçlar bakımından da seçenekler artmıştır. Günlük hayatın bir parçası haline gelen mobil cihazlar yeni anlatı ve ifade biçimlerine olanak tanımıştır. İki taraflı etkileşimin bir diğer avantajı da deneyime ulaşılabilirliğin artması olmuştur. Bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, çevrelerinde kendine has bir ağ oluşmasını da olanaklı kılmışlardır. Reklamverenler tarafından hızla bir pazarlama aracına dönüşen, güvenilir ve doğrudan konuyla ilgili hedef kitleye hitap eden bu ağlar “influencer”1 kavramını da günlük yaşamın bir parçası haline getirmiştir. Sinema, animasyon ve oyun sektörü çevresinde gelişen ekosistem yeni uzmanlık alanları yaratmış, uygulama yöntemlerini kolaylaştırmıştır. Sosyal medya kavramı içerisinde kullanıcının kendi temsili olan avatar kavramı da bu teknikler sayesinde dönüşmüş, temsilden, özgün dijital karakterlere evrilmiştir. Sanal influencer kavramı da bu dönemin bir sonucu olarak sanal sosyal ağlarda hızla kendi alanını ve kitlesini yaratmıştır. Sanal influencerlar, aktarılacak içeriğe ve mecraya göre tasarlanan sanal animatik karakterlerdir. Sosyal medya aracılığıyla paylaştıkları içerikleri üretmek için birçok sanat dalından teknik uzmanlık gerektirmektedirler. Animasyon, oyun ve iletişim disiplinlerinin kesiştiği noktada bulunan sanal influencerlar üzerine hazırlanan akademik çalışmalar taranmış ve üretim teknikleri bakımından bir araştırma yapılmadığı görülmüştür. Detaylandırılan üretim teknikleri göz önünde bulundurularak seçilen sanal karakterlerin üretim biçimleri karşılaştırılmıştır.

Keywords

Sanal Influencer, Sosyal Medya, Animasyon, Oyun Motorları

ABSTRACT

With the 21st century, borders have disappeared in the world of social networks after web 2.0, which allows two-sided data flow, and the individual influence power of people has turned into a marketing tool as a commodity. In this period, the options for the end user have increased in terms of digital tools in which they can express themselves socially. Mobile devices, which have become a part of daily life, have allowed new forms of narrative and expression. Another advantage of bilateral interaction has been the increased availability of experience. Social media users, who shared their knowledge and experiences, also made it possible to create a unique network around them. These networks, which have quickly turned into a marketing tool by advertisers, and which are reliable and directly appealing to the target audience, have also made the concept of "influencer" a part of daily life. The ecosystem that has developed around the cinema, animation and game industry has created new areas of expertise and facilitated the application methods. The concept of avatar, which is the user's own representation within the concept of social media, has also evolved from a transformed representation to original digital characters thanks to these techniques. As a result of this period, the concept of virtual influencer has rapidly created its own space and audience in virtual social networks. Virtual influencers are virtual animatic characters designed according to the content and medium to be transmitted. They require technical expertise from many branches of art to produce the content they share through social media. Academic studies on virtual influencers at the intersection of animation, game and communication disciplines were scanned and it was seen that there was no research in terms of production techniques. Considering the detailed production techniques, the production styles of the selected virtual characters were compared.

Keywords

Virtual Influencer, Social Media, Animation, Game Engines
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search