Author : Hüsnü Çağlar DOĞRU
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.201
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2023-06-20 11:12:02

ABSTRACT


21.yy ile beraber iki taraflı veri akışına olanak veren web 2.0 sonrası sosyal ağlar dünyasında sınırlar ortadan kalkmış, insanların bireysel etki gücü meta olarak bir pazarlama aracına dönüşmüş durumdadır. Bu dönemde son kullanıcı için sosyal olarak kendisini ifade edebileceği dijital araçlar bakımından da seçenekler artmıştır. Günlük hayatın bir parçası haline gelen mobil cihazlar yeni anlatı ve ifade biçimlerine olanak tanımıştır. İki taraflı etkileşimin bir diğer avantajı da deneyime ulaşılabilirliğin artması olmuştur. Bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, çevrelerinde kendine has bir ağ oluşmasını da olanaklı kılmışlardır. Reklamverenler tarafından hızla bir pazarlama aracına dönüşen, güvenilir ve doğrudan konuyla ilgili hedef kitleye hitap eden bu ağlar “influencer”1 kavramını da günlük yaşamın bir parçası haline getirmiştir. Sinema, animasyon ve oyun sektörü çevresinde gelişen ekosistem yeni uzmanlık alanları yaratmış, uygulama yöntemlerini kolaylaştırmıştır. Sosyal medya kavramı içerisinde kullanıcının kendi temsili olan avatar kavramı da bu teknikler sayesinde dönüşmüş, temsilden, özgün dijital karakterlere evrilmiştir. Sanal influencer kavramı da bu dönemin bir sonucu olarak sanal sosyal ağlarda hızla kendi alanını ve kitlesini yaratmıştır. Sanal influencerlar, aktarılacak içeriğe ve mecraya göre tasarlanan sanal animatik karakterlerdir. Sosyal medya aracılığıyla paylaştıkları içerikleri üretmek için birçok sanat dalından teknik uzmanlık gerektirmektedirler. Animasyon, oyun ve iletişim disiplinlerinin kesiştiği noktada bulunan sanal influencerlar üzerine hazırlanan akademik çalışmalar taranmış ve üretim teknikleri bakımından bir araştırma yapılmadığı görülmüştür. Detaylandırılan üretim teknikleri göz önünde bulundurularak seçilen sanal karakterlerin üretim biçimleri karşılaştırılmıştır.

Keywords

Sanal Influencer, Sosyal Medya, Animasyon, Oyun Motorları
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search