Author : Melis BAYAT - Ayşe Nuriye İŞGÖREN
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2023
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.198
Number : 16
Term : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi
Date : 2023-06-23 08:43:12

ABSTRACT

Gerek Türkiye gerekse de dünya açısından değerlendirildiğinde tekstil üretimi sırasında tonlarca kesim atığı, bir diğer adıyla kumaş telefi ortaya çıkmaktadır. İnsanların gıda ve barınma ihtiyacından sonraki en temel ihtiyaçlarından biri de giyinme ihtiyacıdır. Hazır giyim ürünlerinin üretimini sağlayan tekstil ve moda sektörü de hem doğanın hem de insanların sağlıklarını koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı dikkate almalı ve faaliyetlerine bu şekilde devam etmelidir. Tam da bu noktada tekstil ürünlerinin atıklarının geri dönüşümünün sağlanabilmesi sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir. Tekstil kesim atıkları, geri dönüştürülerek geri kazanılabilir ve tekrardan sürdürülebilir bir şekilde üretime dâhil edilebilir niteliktedir. Bu çalışmada Talu Tekstil işletmesinin %100 pamuk içerikli siyah ve beyaz renkli imalatlarındaki kesim atıklarının ayrıştırılıp biriktirilip geri dönüştürülmesi ile elde edilen kumaşlardan sürdürülebilir özellikler taşıyan bir unisex giysi koleksiyonu hazırlanmıştır. Ayrıştırarak biriktirilen kesim atıkları Gama Recycle Elyaf ve İplik A.Ş. ile iş birliği yapılarak tekrardan recycle iplik haline dönüştürülmüştür. Bu dönüşümde %20 oranındaki kesim atıklarından elde edilen elyafa, %80 oranında virgin pamuk içerikli ham elyaf karışımı eklenerek Ne 20/1 inceliğinde ekru ve gri melanj renklerinde iplikler elde edilmiştir. Elde edilen bu iplikler ile de yedi farklı ana kumaşa ilave olarak ribana da üretilmiştir. Oluşturulan bu kumaş yapıları ile unisex bir giysi koleksiyonu hazırlanmıştır. Elde edilen kumaş yapılarından biri olan süprem ile geleneksel süprem kumaşı bazı haslık özellikleri ve fiziksel özellikleri açısından test edilerek geri dönüştürülmüş kumaşın kalitesi süprem kumaş özellikleri ölçüsünde karşılaştırılarak aradaki kalite farklılıkları ortaya koyulmuştur.

Keywords

Geri Dönüşüm, Süprem, Hazır Giyim, Sürdürülebilirlik.

ABSTRACT

When evaluated in terms of both Turkey and the world, tons of cutting wastes, also known as fabric wastes, occurs during textile production. One of the most basic needs of the people after food and shelter is the need for clothing. The textile and fashion industry, which produces ready-made clothing, should also take care of sustainable development by protecting the health of both nature and people and should continue to operate in this way. At this point, it is important for sustainability to ensure the recycling of textile wastes. Textile cutting wastes can be recycled and can be included in production in a sustainable way. In this study, a unisex clothing collection with sustainable features has been prepared from the fabrics obtained by separating, accumulating and recycling the cutting wastes in the black and white colored productions of Talu Tekstil Company with 100% cotton composition. With collaboration Gama Recycle Elyaf ve İplik A.Ş. sorted cutting wastes are collected and turned into recycling yarn again. In this transformation, 20% of the fiber obtained from the cuttings and 80% virgin cotton-containing raw fiber mixture were added to obtain Ne 20/1 fine ecru and gray mélange yarns. In addition to seven different main fabrics, ribs were also produced with these yarns. A unisex clothing collection was prepared with these fabric structures. Single jersey fabric, which is one of the fabric structures obtained, and traditional jersey fabric were tested in terms of some fastness properties and physical properties, and the quality of the recycled fabric was compared in terms of jersey fabric properties, and the quality differences were revealed.

Keywords

Recycling, Single Jersey, Ready-to-Wear, Sustainability.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search