Yazar : Şemsi ALTAŞ
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.142
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-04-17 16:35:13

ÖZET


Resim sanatı, çağlar boyunca belirli düzlemler üzerinde dönüşüm yaşamıştır. Resmin düzlemi, her dönem farklı amaçlar doğrultusunda şekillenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda imgeler kimi zaman duvara, kimi zaman ise tuval ya da başka bir düzlemin üzerine yapılmıştır. Fakat bazı çalışmalarda ise imge, farklı katmanların arkasında kalmıştır. Görünmeyen imge, saklı katmanların bir parçası haline dönüşmüştür. Bu bağlamda baktığımızda Raphaelle Peale, Rene Magritte, Howard Kanovitz, John Baldessari, Heide Fasnacht gibi sanatçılar farklı şekillerde saklı katmanlar yaratmışlardır. Fakat Baldessari, özellikle fotoğraf temelli çalışmalarındaki saklı katmanlarıyla sanatta imgenin anlamsal ve felsefi yerini sorgulayarak diğer sanatçılardan ayrılmaktadır. Farklı biçimlere sahip yüzeyler imgenin görünürlüğünü ortadan kaldırmıştır. İmgenin görünürlüğüne set çeken katmanlar, izleyicisini farklı bir yapıt okumaya mecbur bırakmıştır. Böylece sanatçının saklı katmanları çalışmalarını kavramsal bir aşamaya taşımış ve fikir kavramını ön plana çıkarmıştır. Bu çalışma, John Baldessari’nin saklı katmanlarına yeni bir bakış açısıyla bakmayı amaçlamıştır. Görünen ve görünmeyen katmanların ardındaki gerçekliğe ilişkin yeni ihtimaller ortaya koyulmuştur. Söz konusu ihtimallerin altını doldurmak ve saklı katmanlara ilişkin bakış açısını literatüre kazandırmak adına bu çalışma önemlidir. Bu amaç ve önem doğrultusunda John Baldessari’nin bazı fotoğraf temelli çalışmaları incelenmiştir. Söz konusu çalışmaların özellikle saklı kalan bazı kısımlarına ışık tutulmuş ve yapıta farklı bir açıdan bakmayı mümkün kılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Baldessari, Düzlem, İmge, Yüzey, Resim
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search