Yazar : Hakkı Tonguç TOKOL
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.132
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-06-15 15:38:19

ÖZET

Yatlar; gezi, eğlence ve dinlence gibi keyfi amaçlarla kullanılan deniz araçlarıdır ve kendi aralarında sınıflara ayrılmaktadırlar. Bu sınıflandırma öncelikle deniz araçlarının hareketini sağlayan donanımı üzerinden; yelkenli yatlar ve motoryatlar şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca yatlar, yelkenli yatlar ve motoryatlar olarak iki ana sınıf altında toplanmakla birlikte, boyutlarına, yapım malzemelerine ve gövde yapım yöntemlerine göre de sınıflandırılabilmektedirler. Bütün deniz araçlarında olduğu gibi yat sınıfı deniz araçlarının da yapımında kullanılan yöntemler ve malzemeler gelişen teknolojinin paralelinde bir ilerleme göstermiştir. Bu bağlamda gövde tasarımları üzerinde de alternatif yapım yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de çok gövdeli deniz aracı tasarımlarıdır. Çok gövdeli deniz araçları kendi aralarında katamaran (çift gövdeli), trimaran (üç gövdeli) ve pentamaran (beş gövdeli) olarak ayrılmaktadır. Günümüz çok gövdeli deniz aracı tasarımlarına okyanus ülkelerinde yaşayan yerlilerin kullandıkları yelkenli ya da kürekli kayıklar ilham vermiştir. Polinezya yerlilerinin kullandığı çok gövdeli tekneler bugünkü katamaranların atası olarak görülmektedir. Tek gövdeli yat tasarımlarıyla çok gövdeli yat tasarımları arasında hem kullanım hem de performans açısından farklılıklar bulunmaktadır. Kullanıcının tercihini de doğrudan etkileyen bu farklılıklar her iki sınıf için de avantajlı veya dezavantajlı durumlar oluşturmaktadır. Bu çalışmada önce tek gövdeli ile çift gövdeli (katamaran) yatlar arasındaki farklılıklar ortaya koyulmaktadır. Daha sonra her iki gövde yapısının özellikleri irdelenerek iç mekân tasarımı ve yaşam alanlarına olan etkileri analiz edilmektedir. Yat sınıfı deniz araçları arasında katamaran gövde yapısına sahip yelkenli yatlar ve motoryatlar bulunmakla beraber bu çalışmada yapılan karşılaştırma, daha fazla teferruat içerdikleri için yelkenli yatlar arasında yapılmaktadır. Bununla birlikte karşılaştırma için verilen örneklerin 12-14 metre aralığındaki yatlar arasından seçilmesinin nedeni, bu boyutlardaki tasarımların seri üretime uygun olmaları ve pazarda en büyük yere sahip olan grubun içinde bulunmalarıdır. Amaç; farklı gövde yapılarına sahip olan yat sınıfı deniz araçlarının iç mekân tasarım kriterlerinin seçilen örnekler üzerindeki karşılaştırmalarla belirlenmesidir.

Anahtar Kelimeler

İç Mimarlık, İç Mekân Tasarımı, Yat Tasarımı, Yelkenli Yatlar, Katamaranlar

ABSTRACT

A yacht, in essence, is a type of watercraft mainly used for leisure activities such as travel, recreation, and relaxation and can be divided into its sub-categories. The first of the characteristics to determine this categorization is the yacht's means of propulsion, which leaves us broadly classifying them as sailing yachts and motoryachts. Whilst all yachts fall into these two types, they can also be categorized more specifically based on their sizes, manufacturing materials and hull design. As is the case with all watercraft, the materials and techniques used in the manufacturing of yachts were refined concurrently with the advancement of technology. Consequently, new methods of manufacturing hulls were developed, and one of these innovations included the design of multi-hulled watercraft. Multihulls can be divided into three categories; catamaran (twin-hulled), trimaran (triple-hulled) and pentamaran (quintuple-hulled). Most of today's multihull designs were inspired by the sailboats and rowboats used by the indigenous peoples of maritime nations. As such, the multihull boats used by Polynesian natives are seen as the predecessors of today's catamarans. Monohull and multihull designs differ in terms of their handling and performance, which can be an advantage or a disadvantage depending on the personal preferences of their users. The first subject of discussion in this study is the differences between monohull and twin-hulled yachts, followed by a thorough investigation of the properties of both designs and the analysis of their effects on interior yacht design and living spaces. As sailing yachts provided more room for scrutiny, the comparisons conducted in this study are based on sailing yachts. The reasoning behind this specific sample size of 12 to 14 meter yachts is because the designs in this category are fit for mass production and are among the classification of watercraft with the largest market share. The goal of the study is to determine the criteria of the interior design of yacht type vessels with differing hull designs through a comparison of selected samples.

Keywords

Interior Architecture, Interior Design, Yacht Design, Sailing Yachts, Catamarans
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search