Yazar : Irmak BAYBURTLU - Gülay KAYGUSUZ
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.135
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-09-07 13:39:47

ABSTRACT


Belirli kültürel değerlere sahip olan her toplum kendi görsel kimliğini ortaya koyarak bunu günlük yaşamında kullandığı objelere yansıtmıştır. Günümüzde yerel desenlerin tasarımcı ve markalar tarafından giysi modasına yansıtılması ile bu desenlerin, toplumların kültür alışverişinde önemli bir rol üstlenmekte olduğu düşünülmektedir. Söz konusu desenlerin hem diğer kültürlere ait desenlerle hem de kent kültürüne ait siluetlerle birleşmesiyle melez tarzlar belirmiştir. Moda sisteminin eliyle yaygınlaşan bu farklı kültürlere ait unsurların karışmasıyla oluşan melez tarzların, aidiyet bilincini de yok ederek kültürlerarası sınırları bulanıklaştırdığı gözlemlenmektedir. Konuda giyim modasında sıklıkla kullanılan ve çeşitli kültürlere ait yerel desenlerin; özgün kaynakları ve çağdaş moda içerisinde öne çıkan tasarımcı-markalara ait çalışmalarda yer almış yansımaları karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularının elde edilmesinde, kitap, dergi gibi basılı yayınların yanı sıra internet ortamında geniş bir arşive sahip olan Vogue resmi sitesinde yer alan çağdaş giysi tasarımları ve ayrıca çeşitli müzelerin resmi internet sayfalarından yararlanılmıştır. Genel olarak özgün kültürel kodlara sahip yerel desenlerin; başka desen ve unsurlarla karıştırılarak sentez yapılmasıyla birlikte çağdaş tarzlar içerisinde yeni yorumlarla sunulduğu görülmüştür. Bu bağlamda çalışma, çağdaş modaya yansıtılan yerel desenlerin çok kültürlü bir düzlem yaratarak toplumsal aidiyet duygusunu yok eden yönü ve yine bu çok kültürlü düzlemin yarattığı, kültürel alışveriş üzerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Diğer yandan da modern toplumların giyim kültüründeki kimliksizliğin nedenleri üzerine bir inceleme niteliği taşımaktadır.

Keywords :

Kültürlerarasılık, Yerel Desenler, Moda, Melez Tarzlar
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search