Yazar : Ali AKÇAOVA - Mehmet Noraslı - Fatih Mazlum
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.138
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-11-04 15:19:48

ÖZET


Bu çalışma iç mimarlık eğitiminde tasarım ve uygulama süreçlerinin sosyal sorumluluk kapsamında yapılan proje ile incelenmesini içermektedir. Çalışmada proje uygulama alanı olarak ele alınan Konya ili Güneysınır ilçesinde bulunan ilkokulun iyileştirme projesinin tasarım ve uygulama safhaları konu alınmıştır. Bahsi geçen projenin iç mimari stüdyo dersi kapsamı dışında tamamen gönüllülük içgüdüsü ve özverili çalışmalar ile yürütülmesi de yapılan çalışmanın önemini ve özgünlüğünü arttırmaktadır. Çalışma iki temel amaç doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. İlki gönüllülük esasına dayanarak oluşturulan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin iç mimari proje tasarımı ve özellikle uygulama aşamalarında birebir bulunup projeye katkı sağlamaları ve sosyal sorumluluk projesi bilincinin mesleki beceri ile birleşip hayata geçirilmesidir. Diğer amaç ise; alan çalışmasının yapıldığı eğitim kurumunun daha işlevsel hale getirilmesi ve eğitim konforunun iyileştirilmesidir. Proje kapsamında tasarım ve uygulama parametreleri materyal olarak belirlenmiştir. İlgili eğitim kurumunda görevli eğitmenler ile mekânsal problemler saptanmış, ihtiyaç programları, eleman etütleri ve iş akış şemaları gibi proje tasarım aşamaları bu veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışma bünyesinde ilkokul 1-2. sınıf, 3-4. sınıf, ana sınıfı, sanat atölyesi, kütüphane ve oyun odası olmak üzere toplam altı birim ele alınmıştır. Her birim için 5 kişi olmak üzere toplam 30 kişiden oluşan ekiple projenin tasarım ve uygulama aşamaları tamamlanmıştır. Mekânı oluşturan mimari öğeler üzerinde, kullanıcı kitlesi olan çocukların antropometrik özellikleri ve ilgi alanları da göz önünde bulundurularak, tasarım ve uygulama süreçleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, tasarım grubundaki öğrenciler, lisans eğitiminden farklı olarak tasarladıkları projeyi uygulama fırsatı bulmuşlardır. Uygulanan proje sonrasında, eğitim kurumundaki eğitmenler ile görüşmeler ve karşılıklı diyalog kurularak, projenin olumlu veya olumsuz geri dönüşleri sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

İç Mimarlık Eğitimi, Tasarım, Uygulama, Sosyal Sorumluluk.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search