Yazar : Tuğba RENKÇİ TAŞTAN
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.146
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-11-24 13:56:03

ÖZET


Pieter Bruegel (1525?-1569), 16. yüzyılda Hollanda ve İtalya’da yaşamış bir sanatçıdır. Ortaya koyduğu yapıtlarıyla, Kuzey Flemenk sanatının öncülerinden olup, janr resminin 16. yüzyıldaki en önemli temsilcisi ve ustası olmuştur. Yaşadığı dönemin günlük yaşam sahnelerini kendine özgü sanatsal bir üslupta betimleyen sanatçının eserleri, arşivsel ve belgesel bir niteliğe sahiptir. P. Bruegel; köylüleri, günlük olayları ve çocuk oyunlarını resmetmiştir. Ayrıca P. Bruegel’in yapıtlarında ahlaki, toplumsal ve yerel konular; sıklıkla figüratif, peyzaj ve mekân düzenlemeleri içinde yer alır. Sanatçı, yaşadığı çağın insanı olarak, toplumu sanatında yeni bir düşünce ve yol ile ele almayı benimsemiştir. Bu araştırma, Avrupa sanatında ve sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan Yaşlı Pieter Bruegel’in janr (günlük yaşam) resimlerinde kırsal belleğin incelenmesini amaçlamıştır. Bu amaç kapsamında; P. Bruegel’in yaşadığı dünya ve yapıtları; kırsal bellek açısından, sanatsal kurgu, kompozisyon, biçim-ifade ve içerik göz önüne alınarak irdelenmiştir. Bu araştırma, P. Bruegel’e ilişkin kırsal bellek bağlamına odaklanması ve bu bakımdan spesifik bir araştırma alanını kapsaması bakımından önem taşır. Araştırma kapsamında, literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca, sanatçının kırsal yaşamdan sahnelerin betimlendiği yapıtlardan bir seçki oluşturularak, yapıtlarında kırsal bellek bağlamında, belirli kaynaklar eşliğinde yapıt analizli bir araştırma, okuma, çözümleme ve yorumlama yolu benimsenmiştir. Bu doğrultuda, P. Bruegel ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanılarak metinin içeriği oluşturulmuştur. İçerikte, sanatçının öncelikle yaşam öyküsüne kısaca değinilmiş ardından araştırmanın bağlamına değinilmiş ve son olarak da yapıtlarından örnekler sunulmuştur. Elde edilen bulgular ve veriler doğrultusunda araştırma metni sonuca bağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Pieter Bruegel, Janr Resmi, Kırsal Bellek, Plastik Sanatlar, Görsel Sanatlar.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search