Yazar : Tarık YAZAR
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.144
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-12-05 04:03:50

ÖZET


Tipografi, sanat eğitimi ile ilgili alanlarda kullanıldığı gibi disiplinlerarası araştırmalarda da kullanılmaktadır. Genel olarak tipografi, harf, sayı ve semboller kullanılarak ortaya çıkarılan bir yazı sanatıdır denilebilir. Eski Yunancada ‘typos’ (form) ve ‘graphia’ (yazmak) kelimelerinin kombinesi sonucu ‘Typhography’ adını almıştır. Bir metnin anlaşılması, göz yorucu olmaması ve okuyucuya istenilen bilginin doğru bir şekilde iletilebilmesi için tipografi önemlidir. Tipografi aynı zamanda Gutenberg’in geliştirdiği baskı tekniğini açıklamak için kullanılan bir terimdir. Görsel iletişim tasarımı ve bu alandaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda tipografi anlamı ve kapsamı bakımından değişiklik göstermiştir. Günümüzde tipografi, fontların ve metin bloklarının tasarlanması, dizilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları ve bu alandaki teknolojik gelişmeleri kapsamaktadır. Grafik tasarımda tipografi, bir tasarım ögesidir ve anlaşılabilir biçimsel bir düzen gerektirmektedir. Dolayısıyla yazı ve tipografi, görsel iletişim tasarımının temel ögelerinden biridir. Bir görsel iletişim aracı olarak tipografinin öğretim programlarında yer almasında grafik tasarım etkili olmuştur. Görsel İletişim tasarımı alanındaki gelişmeler doğrultusunda lisans ve lisansüstü düzeyde tipografi eğitimi günümüze kadar biçimlenerek gelmiştir. Tipografi, görsel iletişimi sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek bir grafik ürünün tasarlanmasında kullanılan önemli bir görsel araçtır. Grafik tasarımın görsel iletişimi sağlama işlevi, tipografinin bir grafik iletişim aracı ve bir tasarım elemanı olarak eğitimdeki yerini belirlemiştir. Eğitim-öğretim sürecinde içerik aynı olmasına rağmen uygulama farkılıkları görülebilmektedir. Tipografi, eğitim kurumlarında ayrı bir des olarak verilebildiği gibi Grafik Tasarım dersi kapsamında da verilebilmektedir. Uygulama çalışmaları açısından geliştirilen öğretim yöntemleri farklılık gösterebilmektedir. Günümüzde dijital teknoloji geliştiği için yazı uygulamaları, font tasarımları çoğunlukla geleneksel yöntemlerin dışında dijital ortamda geliştirilen ilgili programlar aracılığıyla yapılmaktadır. Ancak, bir yöntem olarak eğitim sürecinde doğrudan bilgisayar uygulamalarının sakıncalı olabileceği söylenebilir. Eğitim-öğretimde öncelikli olarak manuel çalışmaların yapılması eskizlerin geliştirilmesi dijital uygulama öncesinde daha faydalı olabilir. Dolayısıyla bu çalışmanın genel amacı; Sanat ve teknoloji ilişkisinde görsel iletişim aracı olarak tipografi hakkında bilgi vermek ve eğitim-öğretim sürecindeki manuel ve dijital uygulama yaklaşımlarını genel olarak açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler

Sanat ve teknoloji, tipografi, görsel iletişim, tipografi eğitimi.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search