Yazar : Serdal YERLİ
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Aralık 2020
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.143
Sayı : 11
Dönem : 5.Cilt Kasım/Aralık Kış Dönemi
Tarih : 2020-12-09 12:14:27

ÖZET


Osman Hamdi Bey eserlerine yapıla gelen oryantalizm eleştirilerine karşılık çeşitli karşı çıkışlar bulunmaktadır. Bu görüşler uzun yıllardır birçok araştırmacı tarafından dile getirilmekle beraber Osman Hamdi Bey resimlerindeki tinsel boyutun eser analizi yapılarak çözümlenmesi, konunun somutlaştırılması ve dolayısıyla daha açık anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın yöntemi Erwin Panofsky’nin üç aşamalı sanat eleştirisi metoduna dayalıdır. Bu yöntem kullanılarak sanatçının üç eseri hocası Jean Leon Geromenin benzer içerikli üç eseri ile karşılaştırmalı olarak çözümlenmiş ve Osman Hamdi Bey’in eserlerindeki Oryantalizm dışı-karşıtı tinsellik önemli araştırmacıların görüşlerine de yer verilerek ortaya konmaya çalışılmıştır. Osman Hamdi Bey teknik olarak hocası oryantalist ressam Jean Leon Geromenin etkisi altında kalmış ve oryantalist tarzda eserler yapmış olmakla beraber, Türk Kültürü ve Türk insanı hakkında özgün fikirleri, hayalleri olan ve bunları kendine has bir tinsellikle resimlerine aktarabilmiş bir sanatçıdır. Son nefesine kadar çalışmalarını üzerinde yaşadığı coğrafyanın kültür varlıklarını korumaya ve hayalini kurduğu çağdaş yenilikçi topluma adamış bir sanatçının eserlerinde tinselliğin olmadığını söylemek ve yalın bir oryantalist tanımlamak haksızlık olacaktır. Osman Hamdi Bey’in eserlerinde, kurgulamalardaki imgeler, renk ve fırça kullanımı, figür seçimleri ve onlara yüklenen anlam bir araya gelerek kendine has bir tinsellik oluşturduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Türk Resim Sanatı, Osman Hamdi Bey, Portre, Oryantalizm
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search