Author : ZÜLEYHA AYKUT
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.2.25
Number : 2
Term : HAZİRAN-TEMMUZ/ YAZ
Date : 2017-03-22 11:42:45

ABSTRACT

20. yüzyıl ile birlikte geleneksel müzecilik anlayışından uzaklaşarak birer eğitim merkezine dönüşen müzelerde, sergileme mekanlarının yeni bir gelişim sürecini başlattığı izlenmektedir. Koleksiyonların sergilemesini daha etkili gösterebilmek ve ziyaretçilere mesajı ulaştırabilmek amacıyla hikayeleri ile birlikte anlatımın daha çok benimsendiği ve “nesne odaklı sergilemeden ziyaretçi odaklı sergilemeye” doğru geçişin olduğu görülmektedir. Müzelerde “sergileme mekân tasarımı” konusunun ele alındığı bu makale, ziyaretçilerin mekân ile etkileşime geçebilmesi ve bağ kurabilmesi için hikâyeye uygun mekân tasarlanmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu araştırma çalışmasında, etkileşimli sergi mekanlarının tasarlanması için hikâye anlatımının bu etkileşimselliği sağlayacak özellikte tasarım öğeleri ile desteklenmesinin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Ziyaretçi odaklı anlatım tekniklerinin kullanıldığı müze sergileme mekanlarının hikâye anlatımı bağlamında kurgulanmasında, “ilgi çekici”, “merak uyandırıcı” ve “ziyaretçiyi mekâna bağlayan” tasarımların gerçekleştirilmesi gerekliliği irdelenmiştir. Müzeler ziyaretçilerini mekân ile bağlantı kurmalarını sağlayacak tasarımları ile ve sergi boyunca etkileşimli ortamları sunarak meşgul edebilir ve daha çok mekâna çekebilir. Bu bağlamda, ilgi çekici ve etkileşimli sergi mekanlarının kurgulanması için gerekli olan hikâye anlatımı, konseptin geliştirilmesi, hedef kitlenin belirlenmesi, sergileme ve tasarım yaklaşımları, sergi tasarım öğelerinin belirlenmesi, sergi tasarımında insan faktörü, objelerin düzenlenmesi, ziyaretçi oryantasyonu ve dolaşım konuları incelenmiştir. Makalede, başarılı bir sergilemenin gerçekleştirebilmesi için, sergileme tasarımcısının izlemesi gereken aşamaların ve görevlerinin daha iyi kavranması amaçlanmaktadır.

Keywords

Etkileyici Sergileme Mekânı, Müzelerde Etkileşim, Hikâye Anlatımı, Sergi Tasarım Öğeleri, Sergileme Tasarımcısı

ABSTRACT

Starting with the 20th century, museums have shifted from their traditional characteristics and turned into educational centers, leading to a new development process involving the exhibition spaces. In order to showcase the collections more effectively and send the message across to the visitors, story oriented narrative approaches are being adopted more frequently and there appears to be a transition “from object oriented exhibits to visitor oriented exhibits”. This paper, which studies the issue of “exhibition space design” underlines the importance of spatial designs that are compatible with the storylines to allow the visitors interact and connect with the venues. This research aims to highlight the importance of supporting the stories with design elements that provide interactivity when designing interactive exhibition spaces. When setting up museum exhibition spaces in terms of storytelling, in venues that use visitor oriented narrative techniques, the need for designs to be “interesting” and “intriguing” and “to connect the visitor to the venue” is discussed. The museums may attract more visitors through engaging designs that allow the visitors to connect with the venue and by offering interactive spaces throughout the exhibitions. In this context, the paper focuses on topics such as storytelling, concept development, target audience selection, exhibition and design approaches, selection of exhibition design elements, the human factor in exhibition design, the arrangement of the objects, visitor orientation and navigation, all of which are required to establish engaging and interactive exhibition spaces. The paper aims to help the exhibition designers better understand their role and the stages they have to go through for a successful exhibition.

Keywords

Engaging Exhibition Space, Interactive in Museums, Storytelling, Exhibition Design Elements, Exhibition Designer
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search