Author : Günseli Toker
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.2.14
Number : 2
Term : HAZİRAN-TEMMUZ/ YAZ
Date : 2017-06-14 13:21:30

ABSTRACT

Dokuma (Goblen)(Gobelins), tarihin ilk dönemlerinden beri kültürle paralel gelişen bir etkinliktir. Düşüncelerin simgeler yoluyla sistemleştirildiği dönemlerde dokuma, bugün olduğundan farklı bir anlam taşır. Başlangıçta gereksinim olan dokuma kısa sürede sanata dönüşür. Dokuma sanatı farklı kültürlerin paylaştığı aynı özelliklerin neredeyse başında gelir. Malzeme farklı da olsa teknik aynı dildedir. Dokuma resim (tapestry) sanatı yani “Resimsel Halı” tarihte çok önemli bir rol oynamıştır. Günümüze kadar ulaşmıştır. Geleneksel anlamıyla tapestryler (resimsel Halı) görkemli tarihsel ve resimli duvar dokumalarıdır. Tek boynuzlu at ve kadın duvar halıları, Bu eserler hem zamanının stilinde ama aynı zamanda çok özel eserlerdir. Bu eserin bu kadar ünlü olmasının sebebi çok kaliteli olarak dokunmuş olması, resmedilen sahnelerin insanlara hitap edip ilgisini çekmesi ve çok basit ama aynı zamanda çok gizemli detaylara sahip olmasıdır. Aynı zamanda da tam olarak kronolojisi bilinmediği için biraz efsane ve hikaye arasında karışmış bir tarihi vardır.

Keywords

Resimsel Halı, Kadın, Tek boynuzlu at

ABSTRACT

The weaving of tapestry ( Goblen ; Gobelins) has been evolved with the evolvement of the culture since the Middle Ages. The emblematic and decorative designs and motifs woven at the early stages of tapestry , express different meaning than today. The woven tapestry which was a need at the beginning has turned into descriptive art over the years. The art of tapestry is one of the common craft works of the different cultures. Although the materials used could vary but the technique of tapestry production was quite similar. The art of drawing pictures by weaving ; the art of tapestry . has played very important role in history and arrived today. Traditionally the pictural tapestries are the splendid historical woven hangings on the wall. The unicorn and the lady hangings which are 6 pieces ,contain all the characteristics elements of their era but yet very unique. they have attracted a lot of attention over the years mainly because of the beauty of the scenes depicted as well as the high quality of production. The scenes are simple in appearance but enigmatic. The fame of these tapestries also comes from its appeal to a complex history whose true chronology has become blurred with anecdote and legend.

Keywords

Tapestry, women, the unicorn
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search