Author : Arif ÖZCAN - Begüm Mutlu, Pelin Hayta
Type : Özgün Makale
Printing Year : Temmuz 2018
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.4.35
Number : 4
Term : HAZİRAN/TEMMUZ YAZ C.3.
Date : 2018-05-28 16:03:52

ABSTRACT

Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret ürün takip, sipariş verme, tedarik ve ödeme işlemlerinin internet aracılığıyla yapıldığı ticaret şeklidir. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ile günlük hayatımızdaki pek çok değişimden bir tanesi de e-ticarettir. E-ticaret uygulanış şekli itibariyle e-ticaret ve kısmi e-ticaret olarak ayrılabilir. Web to Print (Web2Print) tüm dünya ile birlikte ülkemizde de her geçen gün popülaritesi artan bir platformdur. Sektörümüzde tam bir Türkçe karşılığı üretilmemiş olsa da uzaktan baskı, online baskı veya internet üzerinden baskı gibi kavramlarla ifade edilebilir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda dijital çağın gelişimi ile ortaya çıkan e-ticaret tüm sektörleri etkilediği gibi matbaacılığı da fazlasıyla etki altına almıştır. Web to Print sistemi için e-ticaretin basım endüstrisindeki yansıması olarak bahsedebiliriz. Artık geleneksel baskı sistemleri olarak adlandırdığımız ofset baskı, flekso baskı, tifdruk baskı ve serigrafi baskı gibi geçmişleri yüzyılı aşan sistemler internete uyumlu olmadan, sadece geleneksel yöntemlerle üretim sürecini sonlandırarak rekabetçi olamayacaklardır. Web to Print sistemleri 1990’lı yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan dijital baskı ile daha uyumlu olabilecek gibi görünmekle birlikte bütün baskı sistemleri bu yeni teknolojiye uyumlu hale gelmek zorundadırlar. Çalışmada e-ticaret ve web to print kavramları ele alınarak, ülkemizde basım endüstrisinin bu yeni kavram ve teknolojilere uyumu incelenmiştir. E-ticaret ve Web2Print sistemlerinin avantaj ve dezavantajları ele alınarak, ülkemiz matbaacılık sektörünün daha rekabetçi olabilmesi ve yeni sistemlere adapte olabilmesi için yapılması gerekenler açıklanmıştır.

Keywords

E-ticaret, Web2Print, Matbaacılık, Uzaktan baskı

ABSTRACT

Electronic commerce, or e-commerce, is a version of trade in which product tracking, ordering, procurement and payment transactions are conducted via the Internet. One of the many changes in our daily life with the development of new communication technologies is e-commerce. E-commerce is classified as e-commerce and partial e-commerce in the form of implementation. Web to Print (Web2Print) concept, like all over the world, is a growing platform in our country every day. Even though the concept does not produce a full Turkish definition in the printing industry, it can be expressed in terms of remote printing, online printing or printing on the internet. Today, e-commerce emerging with the development of the digital age has affected all sectors as well as the printing industry. In this regard, we can refer to e-commerce as a reflection in the printing industry for the Web to Print system. Conventional systems, such as offset printing, flexo printing, gravure printing and screen printing, called traditional printing systems, can not be competitive by simply ending the production process with traditional methods, without being internet compatible. Web to Print systems seem to be more compatible with digital printing in the 1990s in parallel with technological developments, but all printing systems have to adapt to this new technology. In this study e-commerce and web to print concepts are considered and the compliance of the printing industry with these new concepts and technologies has been examined in our country. By explaining the advantages and disadvantages of e-commerce and Web2Print systems, we have explained what we need to do to make our printing industry more competitive and adapting to new systems.

Keywords

E-commerce, Web2Print, Printing, Remote printing
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search