Author : Meliha SÖZERİ
Type : Özgün Makale
Printing Year : Ekim 2019
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.90
Number : 8
Term : 4.Cilt Eylül/Ekim Sonbahar Dönemi
Date : 2019-04-07 00:36:30

ABSTRACT

Bu yazıda Arnaldo Pomodoro’nun sanatının; form, mekan, iki boyut ve üç boyutlu yaklaşımları, mimari ölçekte çalışmaları, sahne tasarımı ile çoğulcu yaklaşım biçim dili üzerinde çalışılmıştır. Pomodoro, heykel, tiyatro, edebiyat ile ilgilenmekte ve çalışmalarında oluşturduğu formlar, kullandığı biçimler ile bu sanat disiplinlerini birleştirerek kendi oluşturduğu sanat dilini izleyiciye algılatmaktadır. Çalışmalarında inşa ettiği yaklaşım biçimlerini; yüzey, heykel, sahne tasarımı, mimari başlıkları altında değerlendirmek, Pomodoro’nun disiplinlerarası sanat yaklaşımının düşünce ve üretim mekanizmalarını kullandığının bir göstergesi olarak bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Keywords

Arnaldo Pomodoro, heykel, yüzey, mimari boyut

ABSTRACT

In this article, art of Arnaldo Pomodoro; form, space, two-dimensional and three-dimensional approaches, architectural scale works, stage design and pluralistic approach language were focused on. Perceives the art language which is about statue, theatre, literature created by the audience and combines these art disciplines with the forms it uses. Pomodoro's interdisciplinary approach to art is the subject of this article as an indication of the use of thought and production mechanisms which the forms of approach builts in his work; evaluate under surface, sculpture, stage design, architectural titles.

Keywords

Arnaldo Pomodoro, sculpture, surface, architectural dimension
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search