Author : Dilek MAKTAL CANKO
Type : Özgün Makale
Printing Year : Ekim 2019
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.89
Number : 8
Term : 4.Cilt Eylül/Ekim Sonbahar Dönemi
Date : 2019-07-22 10:19:14

ABSTRACT

Tarihî roman, yaşandığı kabul edilen tarihî olaylarla, yazarın kurgu dünyasının bileşimi sonucunda ortaya çıkar. Türk edebiyatında popüler tarih romanlarının önemli bir bölümünün konusunu, 1453’e kadar aynı coğrafyayı paylaştığımız Bizans İmparatorluğu ile Türk devletlerinin münasebeti oluşturmuştur. Bu dönemde yazarlar; tek dil, tek millet, tek ülkü çerçevesinde ulus kimliğinin inşasını, yarattıkları Türk kahramanlar ile güçlendirmeye çalışmışlardır. Kozanoğlu’nun ulusçu ideoloji çerçevesinde oluşturduğu kahramanlarına Bizanslı kadınlar destek olur. Romanlarında güçlü, kuvvetli, yenilmez Türk kahramanlarının âşık olduğu Bizanslı kadınlar; güzel, alımlı, mert, cesur ve iffetli kadınlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadınlar, Bizans’a karşı olup Türk erkeklerine yardım ederler. Kendi milletlerine karşı Türleri tercih etmeleri Türklerin üstünlüğünü desteklemektedir. Bununla birlikte, ana kahramana âşık Bizanslı kadın dışındaki tüm Bizanslı kadınlar; cilveli, şehvet düşkünü, cinsellik tutkunu olarak olumsuz söylemlerle tasvir etmiştir. 1923’ten sonra yoğun bir şekilde beliren tarihî roman furyasında popüler bir dil sergileyen Abdullah Ziya Kozanoğlu (1906- 1966) ve Murat Sertoğlu (1910-1989), romanlarında ana kahraman olarak Bizanslı kadınları konu edinmeleri veya romanlarında Bizanslı kadınların önemli kahramanlar olması nedeniyle konumuz bakımından diğer yazarlardan ayrılmaktadırlar. Abdullah Kozanoğlu ve Murat Sertoğlu’nun romanlarında ötekileştirilen Bizanslı-Rum kadınlara bakış açısı ve nedeninin anlaşılmaya çalışılması, bu çalışmanın ana konusu olacaktır. 1923’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan bu yazarların, dokuz eseri incelenerek bu romanlarındaki Bizanslı kadın imajı ve dönemin Bizanslı kadın algısı belirlenmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abdullah Ziya Kozanoğlu, Murat Sertoğlu, Popüler Tarihî Roman, Bizanslı (Rum) Kadınlar.

ABSTRACT

The historical novel emerges as a result of the combination of the historical events assumed to be experienced and the author's fiction world. The subject of an important part of the popular historical novels in Turkish literature was the relationship between the Byzantine Empire and the Turkish states where we shared the same geography until 1453. In this period, the writers tried to strengthen the construction of the national identity within the framework of one language, one nation and one ideal with the Turkish heroes they created. Byzantine women supported Kozanoğlu's heroes, which he created within the framework of nationalist ideology. In his novels, Byzantine women who are in love with strong and invincible Turkish heroes; beautiful, charming, brave, courageous and chaste women are seen as. These women opposed Byzantium and helped Turkish men. The preference of the species against their own nations supported the supremacy of the Turks. However, all Byzantine women except the Byzantine woman who fell in love with the main hero; it was described as coquettish, lustful, and passionate about sexuality. Abdullah Ziya Kozanoğlu (1906-1966) and Murat Sertoğlu (1910-1989), who exhibited a popular language in the historical novel, which emerged intensely after 1923, are distinguished from other authors in terms of their main subject as Byzantine women in their novels or as Byzantine women being important heroes in their novels. The main subject of this article is to try to understand the point of view of the Byzantine women who were marginalized in Abdullah Kozanoğlu and Murat Sertoğlu's novels. In this article, nine works of these writers will be examined and the image of Byzantine women in these novels and the perception of Byzantine women will be determined.

Keywords

Abdullah Ziya Kozanoğlu, Murat Sertoğlu, Popular Historical Novel, Byzantine Woman
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search