Author : Semra GÜR ÜSTÜNER
Type : Özgün Makale
Printing Year : Ekim 2019
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.84
Number : 8
Term : 4.Cilt Eylül/Ekim Sonbahar Dönemi
Date : 2019-10-18 16:23:57

ABSTRACT

Genellikle dokuma ve dokumacılıkla anılan tekstilin, günümüzde en çok giyim ve moda ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Ancak tekstil tasarımı; tekstilin üretim yöntemlerinden dokumanın haricinde örmeyi ve bu üretim yöntemleri ile elde edilen tekstil yüzeyinin dekore edilip desenlendirilmesi olan baskı tasarımını da içermektedir. Tasarım eğitiminde, öğrencileri sektöre yönelik, yenilikçi bakış açısını kaybetmeden tasarlamaya taşıyan yeteneklerini geliştirici en etkin çalışma yöntemi; araştırmacı ve deneysel eylemlerde bulunmasını sağlayan yöntemdir. Deneysel yaklaşımda sanat ürünü veya tasarım objesi olarak model veya hedef belirtmek amaç değildir. Çalışmanın amacı; çoğunlukla baskı tasarımı ile ilgili bir eskiz süreci gibi görünen yüzey tasarımlarında deneysellik sonucu elde edilebilen farklılıkları göstermektir. Deneysellik ön planda olsa da yüzey tasarımlarında; tasarım öğelerinin, ilkeler doğrultusunda uyumlu ve dengeli bir şekilde kurgulanması araştırılmalıdır. Yüzey tasarımları tekstilin dışında seramik, ambalaj tasarımı ve aksesuar gibi farklı alanlara da uygulanabilir. Ancak birçok alanda kullanılabilmesi mümkün olsa da her alanın yapı oluşturma malzemesine göre değişen dinamikler barındırmaktadır. Bu bağlamda tekstil tasarımcılarının yaratı sürecinde; dokuma veya örme kumaştaki yapıyı oluşturan, örgü ve iplik kalınlıkları gibi etmenleri düşünmeden yaptıkları yüzey tasarımları, özgünlük açısından değerlidir. Tekstil tasarımcılarının yeniyi aramadaki en büyük destekçisinin deneysel yüzey tasarımları olacağı düşünülmektedir. Çalışmada, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümünün temel derslerinden biri olan Buluş Kompozisyon dersinde yapılan yüzey tasarımları incelenmiştir.

Keywords

Tekstil Yüzey Tasarımı, Buluş Kompozisyon, Yaratıcılık, Deneysellik.

ABSTRACT

The textile, which is usually referred to weaving, today is mostly associated with clothing and fashion. However, textile design; in addition to weaving also knitting as a production method and printing design which is decoration and patterning of the textile surface obtained by these production methods. In design education, the most effective way of working while improving the skills of the students with innovative perspective towards industry is to steer students towards research and experimental actions. Aim is not to specify a model or target as an art product or design object in the experimental approach. Purpose of this study; is to show the differences that can be obtained as a result of experimentation in surface designs which seem to be a sketch process mostly related to printing design. Although experimentalism is in the foreground, in surface designs; design elements should be investigated to be in harmony and balanced in accordance with the principles. In addition to textiles, surface designs can be applied to different fields such as ceramics, packaging design and accessories. However, although it can be used in many fields, each field has dynamics that vary according to the construction material. The surface designs that are created without considering the factors such as knitting and yarn thicknesses of structure in woven or knitted fabric are valuable in terms of originality during creation of designers. In this context, the biggest supporter of textile designers in search of the new is thought to be experimental surface designs. In this study, surface designs of Creative Composition course, one of the basic courses of Textile Department of Marmara University Faculty of Fine Arts, were examined.

Keywords

Textile Surface Design, Creative Composition, Creativity, Experimentalism.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search