Makale Yayın Süreci

 In Duyurular

2020 KASIM/ARALIK sayısı itibarı ile makalelerin sisteme yüklenmesi esnasında kabul ya da ret şartına bağlı olmaksızın makale yayın işlem ücreti olarak 350 TL’nin,  e-posta vasıtasıyla bildirilecek olan hesap numarasına ödenmesi gerekmektedir. Makalelerin değerlendirme sürecine dahil olabilmesi için ücretin yatırılması zorunludur.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search